En hälsning från Ann-Christin L Frickner

Tack för intensiva och roliga 8 år som jag har haft förmånen att verka i Klimatkommunernas styrelse!

Mitt mål under den här tiden har varit att lyfta Klimatkommunernas nätverk till att vara den självklara parten i samtalen om vilka åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan och som samarbetspartner med andra med samma intresse att nå dit.

När jag klev in i styrelsen hade vi färre antal medlemmar och en stab som ville mycket men behövde en fastare grund för att kunna utöka arbetet. Målet blev för mig och styrelsen att jobba för att utöka medlemsantal och att stärka arbetet med rådgivning för kommuner och regioner men också näringsliv. Samtidigt som vi levererar kunskap och ett lobbyarbete gentemot riksdag och regering för att stärka kommunernas möjligheter att bidra än mer. Idag kan jag med stolthet säga att vi har nått dit. Idag är Klimatkommunerna en stark aktör och påverkanspart för bättre klimatåtgärder på lokal, regional och nationell nivå och i samverkan internationellt.

Det är inte helt enkelt att summera 8 års arbete men några speciella händelser vill jag ändå nämna. Samarbetet med 2030-sekretariatet och Jakob Lagercrantz som tyvärr inte finns med oss längre och Mattias Goldmann, har betytt otroligt mycket. Vi kan idag tydligt se att de rundabordssamtal om exempelvis fordonsflottans omställning och laddinfrastruktur, det har givit effekt och vi ser nu hur omställningen mot en fossilfri fordonsflotta sker i snabb takt. För mig har det varit speciellt hedersamt att för Klimatkommunerna få representera vid riskdagens Miljö- och Jordbruksutskott vid flertalet tillfällen. Det har varit viktiga steg i att markera Klimatkommunernas betydelse. Sist men inte minst vill jag lyfta framgångar som 10-punkts lista som stöd till kommuner i deras klimatarbete, som nu utvecklats till en 13-punktlista samt Klimatkommunernas uppmaning till regeringen att införa ett Klimatavtal som inkluderar alla kommuner i Sverige.  Det är genom samarbete med små steg och stora kliv som vi skapar förändring.

Avslutningsvis så finns det fantastiska drivna klimatkämpar runt om i kommunerna som är redo att kliva in och bidra, därför är det rätt tid att lämna över min plats i styrelsen. Min förhoppning är att Klimatkommunernas styrelse fortsätter med det framgångsrika arbetet och den långa tradition av koncensus som byggt ett starkt lag över tid och fokus på att bjuda in samhällets aktörer till samtal och samarbeten. Varmt tack för roliga, inspirerande och kunskapsgivande år.

Ann-Christin L Frickner, C kommunalråd Upplands Väsby kommun

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.