Klimatkommunerna fortsätter växa!

Allt fler kommuner inser vikten av samarbete för att nå sina klimatmål. Klimatkommunerna har fått 6 nya medlemmar under 2022 och är nu 48 medlemmar som representerar över 4,5 miljoner av Sveriges befolkning.

De nya medlemmarna för i år är Luleå, Landskrona, Trollhättan, Vaxholm, Huddinge och Borlänge.

– Många av våra medlemmar har målet att bli klimatneutrala till 2030, om det ska klara sina mål går det inte att uppfinna hjulet på nytt varje gång. I Klimatkommunerna delar vi erfarenheter för att skynda på omställningen, säger Maria Ivansson, verksamhetsledare på Klimatkommunerna.

Intresset för föreningen växer och Klimatkommunerna hörs och syns i allt fler sammanhang som i debattartiklar tillsammans med 2030-sekretariatet och som medlemmar i Viable Cites. Anledningarna till framgången är flera, men en sak som föreningens ordförande Lennart Bondeson (KD) lyfter är:

– Att Klimatkommunernas styrelse består av representanter från nästan alla partier. Det är en framgångsfaktor som gör oss starka och visar på att klimatarbetet går att enas kring över partigränserna, säger Lennart Bondessons (KD), ordförande för Klimatkommunerna.

Klimatkommunerna arbetar inte bara med erfarenhetsutbyte, utan även med påverkansarbete. I förslaget ”Inkludera alla Sveriges kommuner i ett klimatavtal” lyfter föreningen att Sveriges nationella klimatmål inte kan nås utan Sveriges kommuner. Föreningen arbetar för att förutsättningarna ska bli bättre för alla Sveriges 290 kommuner, inte bara sina medlemmar.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.