Nyhetsbrev juni

Vi finns för att skapa bättre förutsättningar för kommuner att kunna minska sina utsläpp. Sprida kunskap från kommuner till kommuner. Skapa forum för diskussion och inspiration. Samverka med företag, organisationer och andra som arbetar mot samma mål. En viktig pusselbit i arbetet är också att lyfta vad staten behöver förändra och förbättra för att kommunerna ska kunna komma längre i sitt klimatarbete. Hur staten kan kroka arm med kommuner i omställningen helt enkelt.

Och visst händer det mycket bra. Regering och riksdag lyssnar på oss och andra som arbetar för samma sak. Ett sådant exempel är reseavdraget. En alltför utdragen process, över många, många år, är nu tillända. Reseavdraget förändras i den riktning som vi och många med oss länge lyft som nödvändig. Det görs om till en skattelättnad och blir färdmedelsneutralt och avståndsbaserat. Det innebär att alla beskattas lika, oavsett om vi tar cykeln, bilen, tåget eller bussen till jobbet. Nuvarande reseavdrag ger bilpendlare högre ersättning än de som tar andra färdmedel. Men från den 1 januari 2023 blir det alltså ändring på det.

Vad vill vi mer? Vi har en lång önskelista på förändringar som skulle underlätta kommunernas klimatarbete. Högst prioriterat är vårt förslag om klimatavtal som skulle lösa många av de utmaningar som vi ser idag, både på nationell, regional och lokal nivå. Våra övriga påverkanspunkter hittar du här. Håller du med oss? Saknar du någon viktig punkt? Hör gärna av dig!

Med det sagt önskar vi er en riktigt skön sommar!
Filippa, Erika och Maria på kansliet

Läs hela junis nyhetsbrevet här!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.