Region Skåne har bytt ut engångskläder vid operationer och fått till både högre komfort och mindre utsläpp!

I sjukhusens operationssalar krävs arbetsdräkter med höga krav på hygien – något som hittills har lösts med engångsdräkter vid de mest känsliga operationerna. Men Region Skåne har nu testat en arbetsdräkt som klarar de höga hygienkraven och går att använda flera gånger.

– Det är vissa operationer, speciellt infektionskänslig kirurgi som kräver kläder som släpper ifrån sig färre partiklar. Önskemål från vården om en mer behaglig operationsdräkt godkänd enligt standarden har funnits i flera år. Engångskläderna i nonwoven i (fossil) PP, upplevs nämligen som väldigt varma och ganska obekväma, säger Åsa Hägglin, verksamhetsutvecklare på intensiv- och perioperativ vård.

När en inköpare med ansvar för textilavtal fick höra om de nya operationskläderna utvecklad av leverantören HejMar AB och Chalmers började arbetet med att ersätta engångskläderna. De nya operationskläderna klarar hygienkraven och tillverkas dessutom i Sverige, tyget vävs i Borås och mudden i Åby.

Implementeringen har skett långsamt eftersom de nya arbetskläderna är dyra i inköp, i januari 2020 användes de för första gången på operation i Kristianstad. Idag används de även i Ystad och Malmö och fortsätter att implementeras på resterande orter inom Region Skåne under 2022.

Det är miljöaspekten och fördelar i användandet som vägt tyngst i beslutet att byta ut operationskläderna, övergången innebär nämligen inte någon direkt besparing i pengar. Men vid fördubbling av livslängden av ett plagg minskar vattenanvändningen och klimatpåverkan med nästan 50 %. Personalen som använder dräkterna är positiva och gillar de betydligt mer än de gamla. De har bra komfort, är behagliga att bära och har bra passform.

Några praktiska utmaningar har regionen stött på, exempelvis hur de nya dräkterna ska förpackas och förvaras eftersom det måste bibehålla renheten hela vägen fram till användningen. Lösningen blev att tvätteriet styckpackar samtliga plagg i sterilpåsar. En annan utmaning är att kommunicera ut att det är ett flergångsplagg och inte bara ska användas en gång längre.

Regionen jobbar i linje med EU:s avfallshierarki och det finns en vilja att inför ett enhetligt system för hela Region Skåne gällande operationskläder, och börja använda flergångskläder i större skala.

Vill du veta mer om upphandlingen? Här finns miljökraven i upphandlingen.

Vid frågor går det bra att kontakta karolina.nilsen@skåne.se.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.