Nyhetsbrev september

Ni som känner oss och brukar läsa vårt nyhetsbrev känner väl till vårt förslag Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal. Där lyfter vi vikten av att skapa en röd tråd i Sveriges klimatarbete, med nationell samordning, och att staten behöver finansiera delar av kommunernas klimatarbete för att skapa mer jämlika förutsättningar för kommunerna att arbeta klimatstrategiskt.

Med förslaget som utgångspunkt har vi deltagit i arbetet med att ta fram underlag för lokal och regional klimatomställning till kommande klimatpolitiska handlingsplan. Ett uppdrag som Länsstyrelsen i Uppsala har haft och där de har bjudit in oss och andra till dialog och workshops.

När underlaget nu har presenterats är det mycket glädjande att se att flera delar av vårt klimatavtalsförslag har vidareutvecklats, finputsats och gjorts om till skarpa förslag. Blir detta verklighet så innebär det ett rejält lyft för alla Sveriges kommuners klimatstrategiska arbete. Nu hänger det på kommande regering att anta utmaningen.

För viljan i kommunerna finns. Det märker vi inte minst i tillströmningen av nya medlemmar som vi har sett under detta år. Senast i raden är Örnsköldsvik – varmt välkomna som medlemmar i Klimatkommunerna!

Och fler lär det bli. På fredag har vår styrelse sammanträde och en punkt på dagordningen är en ny medlemsansökan. Vilken kommun kan det vara? Svaret får ni i nästa nyhetsbrev.

Bästa hälsningar,
Maria, Filippa, Erika & Clara

Läs hela nyhetsbrevet här. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.