Foto: Örnsköldsviks mediabank

Välkommen Örnsköldsviks kommun!

Vi välkomnar Örnsköldsviks kommun som medlem i Klimatkommunerna! Örnsköldsviks kommun har som mål att vara en klimatneutral kommunkoncern år 2030 och att verka för en klimatneutral geografisk kommun år 2030.

– Det händer mycket inom klimatområdet just nu. Vi håller precis på att göra en första uppföljning av den klimatstrategi som antogs 2021 och under hösten intensifieras arbetet med handlingsplaner för olika identifierade fokusområden utifrån den kartläggning vi gjort av våra utsläpp inom kommunkoncernen. Det är ett gemensamt arbete som görs inom hela kommunkoncernen, alla fem förvaltningar och våra fem kommunala bolag, vilket är jättespännande, säger Robert Selling, hållbarhetsstrateg.

– För oss är klimatet en viktig fråga och det finns en bred politisk enighet kring våra mål, säger Carolina Sondell (S), kommunalråd. Jag ser fram emot att nätverka inom Klimatkommunerna och utbyta erfarenheter med andra kommuner, vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt, och på så sätt få en draghjälp i vårt arbete. Vi har ett ambitiöst mål som kräver handlingskraft och mod, men tillsammans ska vi klara det.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.