höstlöv

Bara negativa effekter av bibehållet reseavdrag. Vårt remissvar.

Idag har vi skickat in remissvar på promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. 

Klimatkommunerna ser mycket negativt på förslaget. Det kostnadsbaserade reseavdrag som under lång tid funnits i Sverige favoriserar pendling med bil, något som vi i Klimatkommunerna under många år verkat för att förändra. Det förslag som regeringen nu lägger fram ökar ytterligare ersättningen till bilister, vilket för kommuners del allvarligt försvårar arbetet med att minska trängsel och luftföroreningar.

Den färdmedelsneutrala och avståndsbaserade skattelättnad för arbetsresor som röstades fram av riksdagen i juni 2022, styr mot mer resande kollektivt, med cykel eller samåkning vilket leder till minskad klimatpåverkan, minskat buller, minskade luftföroreningar, ökad trygghet, bättre hälsa, minskad trängsel med mera.

Vi lyfter i vårt svar ett antal negativa effekter, så som:

  • Försämring av kommunernas ekonomi i ett redan ansträngt läge
  • Färre får ersättning för sina pendlingsresor
  • Klimatpåverkan ökar

Läs vårt remissvar här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.