Nyhetsbrev okt 2022

Idag tillträder en ny regering i Sverige, och en rad förändringar i den nationella klimatpolitiken väntar runt hörnet. Den nya regeringen har exempelvis valt att lägga ner Miljödepartementet. Vi på Klimatkommunerna är oroade över beslut som kan komma att tas framåt, men tröstar oss med att det verkar hända mer än någonsin i våra medlemskommuner. I det här nyhetsbrevet kan vi läsa om flera nya ambitiösa miljö-och klimatplaner som antagits i kommunerna och åtgärder som leder till utsläppsminskningar redan nu.

Från Klimatkommunernas håll vill vi påminna om att en lyckad klimatomställning på det lokala planet bygger på samarbete över parti- och blockgränser. Detta önskar vi att vi såg mer av på nationell nivå. Politiker från alla partier kan, om de vill, föra en framgångsrik klimatpolitik. Bland kommuner som tagit stora kliv mot klimatneutralitet och klimatpositivitet ser vi en rad olika konstellationer i det lokala styret. Det som förenar dem är en tydlig målbild om att vara föregångare i omställningen, kroka arm med näringsliv, akademi och civilsamhälle och hitta och stärka lokala synergieffekter av klimatsatsningar.

En lyckad klimatomställning kräver starkt engagemang, tydlig riktning och långsiktighet. Från Klimatkommunerna vill vi lyfta några viktiga uppmaningar till den nya regeringen:

  • Om reduktionsplikten sänks till EU:s lägsta nivå krävs kraftiga satsningar på andra håll för att nå upp till Sveriges klimatmål för transportsektorn, och det övergripande klimatmålet. Vi ser väl underbyggda förslag i utredningen ”Rätt för klimatet” om hur Sverige bör jobba tydligare för ett transporteffektivt samhälle, bland annat genom en moderniserad infrastrukturplanering och förbättrat stöd till kommunerna. Våga förändra ett föråldrat system!
  • Stadsmiljöavtalen och Klimatklivet leder till tydliga resultat i kommuner, precis som Industriklivet gör för näringslivet – behåll och förstärk, för att inte tappa kraft!
  • En decentraliserad energiproduktion från förnybara källor är bra både för klimatet, för att minska sårbarheten och för att skapa nyttor lokalt. Vi ser att det finns goda idéer i den pågående utredningen om lokala incitament för ökad vindkraftsutbyggnad, fånga upp dessa!
  • Nu ligger ett förslag i underlaget till kommande klimatpolitiska handlingsplan om finansiering av delar av kommunernas klimatstrategiska arbete. Vi ser att detta starkt skulle bidra till mer jämlika förutsättningar mellan Sveriges kommuner. Satsa på oss – vi vet att vi kan leverera!

Hösthälsningar,
Filippa, Maria, Erika och Clara

Läs hela nyhetsbrevet här!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.