Vi vill bli fler regioner!

Klimatkommunerna kan ju låta som en förening för bara kommuner, men så är inte fallet!

Vårt arbete berör även Sveriges alla regioner, speciellt eftersom de ofta har ett samarbete med sina kommuner när det kommer till miljö- och klimatarbetet. Sedan start har vi haft Region Skåne som medlem, och nu vill vi bli fler regioner.

Vi har nu ett medlemstest anpassat specifikt för regioner och bjuder in till ett event den 16 nov kl 14.00 där vi pratar om hur regioner och kommuner kan jobba tillsammans i klimatarbetet. Så, Save the date!

Medlemstest för regioner är framtaget för att funka som en form av kvalitetssäkring av det klimatarbete som medlemsregionerna genomför och planerar att genomföra. Testet är tänkt att kunna användas som hjälp och inspiration, oavsett hur länge regionen jobbat strategiskt med klimatomställning, och oavsett hur långt man kommit.

Testet är indelat i fyra avsnitt:

1. Ledarskap, nätverk och samordning
2. Regionens egen verksamhet
3. Transporter och samhällsplanering
4. Energi

Skicka gärna med synpunkter och förbättringsförslag till oss – testet är under utveckling!

Spana in testet här

Vill du veta mer? Hör av er till oss på kansliet@klimatkommunerna.se. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.