höstlöv

Vill du veta mer om utbildningsprogrammet BeChange?

Utbildning i handlingskomptens ger kraft i omställningen
– erfarenheter från utbildningsprogrammet BeChange

Under året som gått har Luleå, Huddinge och Umeå kommun medverkat till att vidareutveckla och pröva ett coachande digitalt utbildningsprogram med syfte att stärka människors förmåga till utsläppsminskningar, välbefinnande och mer hållbart engagemang på alla nivåer.

Tillsammans med Klimatkommunerna bjuder BeChange in till detta tillfälle för att berätta om erfarenheter som gjorts och den guide som tagits fram.

Tid: 28 oktober kl 14-15

Plats: Microsoft Teams-möte Klicka här för att ansluta till mötet

Agenda:

  1. Resultat och insikter från vårens piloter i Umeå, Luleå och Huddinge som omfattat båda allmänheten och medarbetare inom kommunen (20 min)
  2. Modeller för fortsatt engagemang och skalning (20 min)
  3. Gemensamma reflektioner och diskussion (20 min)

Om: Programmet har drivits av det sociala företaget BeChange, i samverkan med Umeå, Luleå, Huddinge och Tyresö kommun samt Lunds Universitet, GoLow och Umeå Energi, och har genomförts med stöd från Vinnova. Under projektet har utbildningsinsatser vidareutvecklats och prövats i piloter i Umeå, Luleå och Huddinge. Detta har gjorts tillsammans med kommuninvånare i Umeå, som medverkat som av huvudparterna tillsammans med BeChange. Piloterna i Luleå och Huddinge genomfördes tillsammans med medarbetare. I samverkan med Lunds Universitet har indirekta effekter följts upp och analyserats. En analys har gjorts gällande förändringar i klimatengagemang och kring koppling mellan den inre utveckling som stöds och de yttre förmågor detta leder till.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.