Tecknade händer i olika färger som möts i luften.

Nominera till Klimatkommunernas styrelse!

Nu är det dags för alla medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för Klimatkommunerna. Nomineringarna skickas från respektive kommun/region senast den 17 februari till kansliet, som vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen.

Valberedningen arbetar utifrån stadgarna där det beskrivs hur styrelsen ska vara sammansatt: ”Styrelsen skall bestå av sju till nio ledamöter som är förtroendevalda i medlemskommuner och landsting/region. Medlemmarna ska vara representerade av minst en ledamot från vardera Götaland, Svealand och Norrland. Varje medlem får ha högst en representant i styrelsen. Tre till fyra ersättare väljs av årsmötet. Vid valet bestäms den ordning vilken ersättare skall inkallas till tjänstgöring. Styrelsen kan besluta om adjungering av externa representanter i styrelsen.”

Eftersom det är valår är det flera ledamöter som meddelat att de fått nya uppdrag efter valet, varför valberedningen ber om extra stöd för att hitta bra representanter till Klimatkommunernas styrelse. Kommunen/regionen behöver ta ett politiskt beslut på nominering. Vi förutsätter att nominerad person har stöd och mandat för att driva klimatfrågorna i styrelsen. Styrelseledamöterna blir valda per mandatperiod.

Vad innebär det att sitta i Klimatkommunernas styrelse?

  • Klimatkommunernas styrelse driver föreningens arbete tillsammans med kontaktpersonerna och kansliet. Styrelsen genomför den verksamhetsplan som antas av årsmötet och lägger fram förslag till kommande årsmöte.
  • För individen: Att sitta i styrelsen är lärorikt, kontaktskapande och utvecklande. Som lokalpolitiker är det en möjlighet att få synas i klimatfrågor och det är en väg att driva sina frågor utanför den egna kommunen/regionen.
  • För klimatfrågan: Klimatkommunerna är en plattform att driva lokala klimatfrågor på nationell nivå. Styrelsen skriver debattartiklar, arrangerar seminarier, uppvaktar riksdag/utskott. Klimatkommunerna blir idag inbjudna till sammanhang som det kan vara svårt att nå om man är ensam kommun eller region, exempelvis svara på frågeställningar innan det blir formella remisser etc.
  • Om man är en driven lokal- eller regionpolitiker som vill något med klimatfrågan är styrelsen i Klimatkommunerna en bra utgångspunkt. Här finns det verkligen möjligheter.

Tidplan för valberedningens arbete

  • Nomineringarna skickas från respektive kommun/region senast den 17 februari till kansliet som vidarebefordrar dem till valberedningen.
  • Valberedningens förslag på styrelseledamöter skickas till medlemmarna, kontaktpersoner och politiker i Klimatkommunerna, i samband med att årsredovisningen, förslag till verksamhetsplan och budget skickas ut, senast 31 mars.
  • Ny styrelse väljs av årsmötet den 28 april i Göteborg.

Om ni har frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till valberedningen.

Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar

Valberedningen,

Florian Stamm (MP), Östersund

Anders Härnbro (S), Strängnäs

Mats Hagberg, tjänstemannarepresentant, Lund

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.