Omställningsbolag: Några medskick från vårt rundabordssamtal i höstas

Se till att ert kapital jobbar i samma riktning som era klimat- och hållbarhetsmål. Vill ni placera delar av ert kapital i omställningsbolag? Undvik då kol-, olja- och gasproducenter. Och ni som har en skrivning om fossilfrihet och är nöjda med den måste inte ändra er bara för att bankerna tycker att det vore praktiskt. I den här intervjun svarar Filippa Borgström på Klimatkommunerna på några frågor om omställningsbolag, utifrån ett samtal med kommuner, investerare och miljöorganisationer.

Varför ordnade ni ett samtal om omställningsbolag?

Vi har hört från några medlemskommuner som har krav på att deras kapital ska placeras fossilfritt att banker sedan en tid trycker på för att kommunerna ska tillåta att pengar placeras i omställningsbolag. Omställningsbolag är ett omdebatterat begrepp, så vi ville lära oss mer om det och ge några råd till kommuner. Det kom fram i samtalet att det inte finns några helt skarpa svar, men att det händer mycket på området.

Vad är ett omställningsbolag?

Det finns inte en entydig standard för vad ett omställningsbolag är, och det tillämpas på olika sätt av investerare. De bolag som av finanssektorn brukar kallas omställningsbolag finns idag inom GICS-sektor 10 Energy (kol, olja, gasproducenter) och sektor 55 Utilities (energibolag som äger anläggningar för energiproduktion och ledningsnät för distribution av energi och vatten, m.m.). Bland omställningsbolagen i sektor 55 Utilities sker det i större omfattning en faktisk omställning, så att den fossila andelen energi minskar. Men bland kol- olja- och gasproducenterna i sektor 10 Energy är det svårt att se att något bolag har ett seriöst omställningsarbete – att det faktiskt görs nåt.

Så omställningsbolag är bara energibolag?

Ja, i nuläget är det i princip bara energibolag som omfattas av begreppet. En av deltagarna lyfte faktiskt att det är synd att omställning/transition har blivit ett begrepp som i finansspråket bara handlar om energisektorns omställning, när alla sektorer ju behöver ställa om. Omställningen kanske har mer relevans inom tex mat och jordbruk, och inom dessa sektorer omställningen efter. Och – som en annan deltagare i samtalet sa – omställningen inom stål och cement är otroligt viktig för kommunerna och kanske önskvärd för dem att investera i, men finns inte i nuläget med när bankerna pratar om omställningsbolag.

Vilka risker ser ni förknippade med omställningsbolag?

Det vi är rädda för är att man fortsätter investera i bolag som bidrar till att bromsa omställningen om de inte gör vad de sagt. Men vi lärde oss i samtalet att Science Based Targets Initiative jobbar på en standard för finansiella institutioner. När den standarden är på plats kan kommuner förlita sig på att kapitalförvaltare som har ett verifierat vetenskapsbaserat mål inte investerar eller lånar ut pengar till bolag som inte jobbar i linje med vetenskapen, och känna sig trygga med att det följs.

Vad rekommenderar ni kommunerna att göra?

För det första tycker vi att kommuner ska utgå ifrån sina egna klimatmål. Har ni ett mål om fossilfrihet till 2025 i kommunkoncernen? Då bör detta även gälla ert kapital. Har ni sen kunskap och resurser för att hålla en tätare kontakt med er kapitalförvaltare kring omställningsbolag så kan ni såklart välja att dessa ska ingå i er finansiella portfölj. Vår (Klimatkommunernas) rekommendation är att utesluta GICS-sektor 10 Energy (kol-, olja- och gasproducenter) och bara tillåta sektor 55 Utilities, eller ännu hellre att vänta in Science Based Targets initiatives kommande standard för finansiella institutioner innan ni gör förändringar i er policy.

Vad är det man behöver prata med sin kapitalförvaltare om när det gäller omställningsbolag?

Dels vilka bolag som är och kan vara omställningsbolag – ni behöver förstå vad just er kapitalförvaltare menar med begreppet. Ni behöver kunna känna er trygga med att det faktiskt sker en omställning i de bolag era pengar hamnar i. Begär årlig och begriplig uppföljning från er bank/kapitalförvaltare: Vilka är omställningsbolagen som ingår i er portfölj, vad är deras kärnverksamhet och vilka åtgärder har de gjort under året för att ställa om (inte bara deras mål!). Och – kom ihåg att det är ni som bestämmer vad era pengar får placeras i. Ser ni det som osannolikt att oljebolag kan vara drivande i omställningen? Säg då det till er förvaltare/bank.

Vår kommun har redan sagt ok till att ha med omställningsbolag men nu blev vi tveksamma, vad ska vi göra? 

Se frågan ovan – kräv tydlig information från er kapitalförvaltare och komplettera ert avtal med ett årtal när de bolag som ingår ska ha ställt om.

Några slutord?

De kommuner som slutat placera pengar i det fossila har tagit ställning av både klimat- och säkerhetspolitiska skäl, ofta för att medborgare lyft frågan. Så det finns en etisk aspekt i detta också. En som var med på samtalet uttryckte det bra: ”Vi behöver någon att hålla i handen, men ser att banker investerar i tex oljeborrning i Arktis. Såna rådgivare känns inte pålitliga.” Bankerna kan ha olika policies för kapitalförvaltning och utlåning, och det är viktigt att se till hela bankens verksamhet. Här kan Science Based Targets (som tittar på bolags hela verksamhet) göra skillnad i en snar framtid, när kommuner och andra ska avgöra vilka som är trovärdiga partners i omställningen.

*GICS: Global Industry Classification Standard

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.