Delad bild av väg i en stad och kvinna som ler i grön skjorta.

Möt vår nyaste medlem – Solna stad!

Vi välkomnar Solna stad som medlem i Klimatkommunerna! År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område. Och stadens egen organisation ska vara klimatneutral 2035, med en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Växthusgasutsläpp från transporter är Solnas främsta klimatutmaning. Victoria Johansson, kommunalråd i Solna stad ger några exempel på vad som är på gång:

– I Solna lägger staden mycket fokus på att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken med ny tunnelbana, en ny pendeltågstation och fler bussfiler, för göra det lättare att resa hållbart. Staden fokuserar också på att bygga nära kollektivtrafik. Idag har 96% av Solnaborna 400 meter eller kortare till kollektivtrafik. Samtidigt förbättras gång- och cykelbanorna, med syftet att det ska vara möjligt att nå hela staden lätt genom att promenera eller cykla. Vi ska också bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar.

Och nu är alltså Solna den 51:a medlemmen i Klimatkommunerna. Vad hoppas kommunen få ut av medlemskapet? Victoria Johansson berättar:

– Vi är glada och stolta över att ha välkomnats som medlem i Klimatkommunerna. Solna höjer den här mandatperioden både ambitionerna och tempot i klimatarbetet och nu är det dags för verkstad och konkreta utsläppsminskningar. Vi ser Klimatkommunerna som den förening som samlar de mest ambitiösa kommunerna på klimatområdet och vi vill vara med och både driva på och bli pådrivna av andra för att tillsammans lyckas med klimatomställningen!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.