Blond kvinna med glasögon och kavaj.

Ny ordförande vald för Klimatkommunerna 

Skellefteå kommuns kommunalråd Evelina Fahlesson (S) blir ny ordförande för Klimatkommunerna. Hon valdes in på föreningens årsmöte idag i Göteborg och ska leda den nya styrelsen. 

– Jag är stolt och inspirerad att tillsammans med styrelsen få leda Klimatkommunerna under den kommande mandatperioden. Landets kommuner och regioner har en nyckelroll för att minska klimatpåverkan och jag är övertygad om att just vårt samlade grepp om klimatutmaningen utifrån ett lokalt kommun och region perspektiv kommer vara viktigt framöver för att skapa förutsättningar för att vi ska nå uppsatta klimatmål, säger Evelina Fahlesson.   

Evelina Fahlesson har suttit i styrelsen sedan 2019 och är på hemmaplan kommunalråd. Hon har även erfarenhet som ordförande i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd. Skellefteå kommun har ett klimatarbete i framkant med stora satsningar på bland annat träbyggnation.  

Klimatkommunerna arbetar med erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att belysa de möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för kommuners arbete med frågorna. 

– Olika kommuner och regioner har olika förutsättningar för att skapa ett konstruktivt klimatarbete. Genom vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte samt påverkansarbete skapar vi bättre chanser för fler att lyckas i arbetet. Vi samarbetar också med andra organisationer när det gäller klimatfrågor, något som skapar en rad synergieffekter, säger Evelina Fahlesson. 

Klimatkommunerna värnar om att styrelsen ska bestå av personer från olika partier och med geografisk spridning i landet. Övriga ledamöter i den nya styrelsen är:  

Ordinarie 

Evelina Fahlesson (S) Ordförande Skellefteå kommun
Jacob Högfeldt (M) Vice ordförande Strängnäs kommun
Anna Hed (C) Mora kommun
Bo Frank (M) Växjö kommun
Anders Lönroth (MP) Huddinge kommun
Gunvor Bergkvist (V) Göteborgs stad
Amir Jawad (L) Helsingborgs stad
Elin Engdahl (S) Lunds kommun
Rosi Hoffer (S) Östersunds kommun 

Ersättare 

Aphram Melki (C) Järfälla kommun
Cecilia Boman Lindström (MP) Karlstads kommun
Sofia Hedén (S) Malmö stad
Sofia Lindholm (C) Trollhättans stad 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.