Gammalt stenhus intill vatten i en stad.

Öppet brev till ministrar om biogasens framtid

Tillsammans med Energigas SverigeFossilfritt Sverige och 12 andra nationella branschorganisationer, samt ett 50-tal företag och organisationer, har Klimatkommunerna skickat ett brev till berörda ministrar med en uppmaning att agera nu för att säkra biogasens framtid (den som hängt med i frågan vet att skattebefrielsen för biogas nyligen försvunnit pga en dom i EU-tribunalen).

Skattebefrielsen för biogas och biogasol har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället. Vi har inte råd att förlora det som åstadkommits på området. Några exempel:

👉 Avloppsslam, matavfall och restprodukter från industri och jordbruk omvandlas till förnybar energi och växtnäring till våra åkrar.

👉 Energiintensivt handelsgödsel har ersatts av rötrester från biogasanläggningar (ett värdefullt bidrag till självförsörjning och beredskap i tider av energikris och stigande priser som pressar lantbruket)

👉 Industrier har ställt om från fossila bränslen till biogas och biogasol i fabriker och transporter.

👉 Den upphandlade busstrafiken körs idag till 95 procent på förnybart. 25 % av regionernas bussar är biogasbussar. I 16 av 21 regioner används biogas i kollektivtrafiken.

👉 Biogaslastbilarna dominerar bland alternativa tekniker för tunga lastbilar. 2022 var drygt 8 procent av nyregistreringarna en biogaslastbil (el- och vätgaslastbilar står än så länge för mindre än 3 procent av nyregistreringarna)

👉 Företag och kommuner har byggt upp ett nät av mer än 200 tankstationer där närmare 50 000 person- och transportbilar tankas med biogas.

👉 På bara några år har ett 30-tal tankstationer byggts för långväga tunga transporter som drivs med flytande biogas.

👉 Klimatutsläppen har minskat genom byte från naturgas till biogas i el- och värmeproduktionsanläggningar, bl.a. i Göteborg och Malmö.

👉 Genom Klimatklivet har staten och EU satsat 5 miljarder kronor på ny biogasproduktion, tankstationer och fordon. Motfinansiering från kommuner, regioner och privata aktörer: 6 miljarder.

👉 Lantbrukare har investerat miljontals kronor i biogasanläggningar. Ett 60-tal gårdsanläggningar bidrar till ett konkurrenskraftigt lantbruk och minskat fossilberoende samtidigt som det ger försörjningstrygghet för energi och livsmedel. 2022 sökte 144 lantbrukare stöd för att investera i biogasproduktion.

👉 Satsningarna har gett oss nya företag, arbetstillfällen, teknikexport och en ställning som världsledande på området. I takt med att fler länder ställer om ser vi hur svensk kompetens blir alltmer eftertraktad.

Brevet innehåller tre uppmaningar om vad vi förväntar oss att ministrarna gör för att rädda biogasen. Läs brevet här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.