En trappa utomhus som går ner till vattnet intill en skog.

Nyhetsbrev maj 2023

Vi står inför en sommar som enligt meteorologerna riskerar att bli som sommaren 2018, och ser effekterna av klimatförändringarna i Sverige, Europa och världen. Givet det brådskande läget är det lätt att känna att omställningen går för sakta och att fler utsläppsminskande beslut behöver fattas omgående, inte minst på nationell nivå.

Men den som vänder blicken mot kommunerna – och näringslivet – märker att det står allt annat än still. Yrkesgrupper som varit beroende av fossila bränslen, är nu stolta användare av  eldrivna maskiner för parkskötsel (läs mer i Stockholms nyhet), det söks tillstånd för enorma biogasprojekt som på ett bräde kan minska utsläppen i en kommun med en tredjedel (läs mer i Kalmars nyhet) och finansavdelningar i landets kommuner ser ett stort och växande intresse för gröna och hållbarhetslänkade obligationer (läs mer i Uppsalas nyhet).

Vi ser upprop från näringslivet som inget hellre vill än att politiken ska styra dem mot minskad klimatpåverkan, med både morötter och piskor. Vi ser forskare som talar klarspråk om det akuta läge som vi befinner oss i nu, och liknar sitt ansvar att agera med konstruktörens ansvar att varna för ett brobygge som håller på att rasa.

Vi har sagt det förut och vi säger det igen – kommunerna har en unik roll som lokala ledare i omställningen, och en möjlighet att genom samarbete med andra kommuner, näringsliv, civilsamhälle m.fl omsätta planer och visioner i verklighet. Men, ska vi nå hela vägen behöver samverkan med nationell nivå stärkas – alla behöver styra åt samma håll.

Detta är något som vi kommer att lyfta på det nationella klimatmöte som regeringen har bjudit in till den 16 juni. Då medverkar vår ordförande och vice ordförande för att påtala vad kommunerna behöver av staten för att bromsa klimatförändringarna.

Bästa hälsningar från kansliet,
Maria, Filippa, Erika & Kevin

Läs hela maj nyhetsbrev här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.