Fyr på en ö omringad av röda hus.

Verksamhetsplan 2023

I vår verksamhetsplan 2023 kan du läsa mer om hur Klimatkommunerna arbetar. Här beskrivs också föreningens mål och syfte och vad verksamheten ska kännetecknas av. Verksamhetsplan för 2023-2024 beslutas av årsmötet 28 april.

Vi fortsätter arbeta med de prioriterade områdena transporteffektivt samhälle och lokalt klimatledarskap 2023. Transporter flaggas fortsättningsvis som det mest utmanande i klimatomställningen. För detta krävs en samhällsplanering för attraktiva och tillgängliga städer med minskat bilberoende där vi förbättrar tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det lokala klimatledarskapet spelar en nyckelroll i omställningen. Genom sitt arbete med utbildning, stadsplanering, upphandling och som en stor arbetsgivare har kommuner möjlighet att samordna omställningsarbetet och engagera relevanta aktörer.

Klimatkommunerna har fyra mål för 2023:
1. Medlemmarnas klimatarbete ska stärkas.
2. Klimatkommunerna ska vara en aktiv röst för att påskynda lokalt
klimatarbete.
3. Klimatkommunerna ska samverka med internationella aktörer.
4. Klimatkommunernas verksamhet ska växa.

Läs hela verksamhetsplanen här

Trevlig läsning!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.