låga hus och en medeltida kyrka på en gata i visby

Tipslista webbinarium Almedalen 2023

Tisdag 27 juni

Vi står inför en stor samhällsförändring. Hur planerar och bygger vi ett klimatsmart samhälle? 12.00-12.45, Stiftelsen Byggekologi

Hur skapar vi en fossilfri vägtrafik? 15.00-16.00, Transportföretagen

Onsdag 28 juni

Därför bränner vi plast 08.30-09.15, Avfall Sverige

Mind the gap – hur gör vi med hållbarhetsgapet?, 8.30-9.30, Science Park Borås

Hållbarhetsfrågorna som präglar utvecklingen framöver – och uppstickarna du behöver ha koll på, 09.00-10.00, Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet

30 TWh solkraft innan 2030 – så får vi det att hända, 09.45-10.30, Solkompaniet

Hur kan information, kommunikation och marknadsföring bidra till en hållbar omställning?, 12.00-13.00, Azote

Hur ökar vi takten på energieffektivisering?, 12.00-12.50, Installatörsföretagen

20 procent cykelresor – en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?, 12.00-12.45, Stiftelsen Byggekologi

IoT och digitala tvillingar som möjliggörare i städernas klimatomställning, 12.00-13.00, IoT Sverige, Uppsala universitet, mfl

Luften som motorväg – är drönare svaret på framtidens logistikutmaningar?, 12.00-13.00, Linköpings kommun mfl

Hur designar vi vårt framtidsland? Med fokus på människans roll den gröna omställningen i norr, 12.30-13.30, LTU

Kraft- och fjärrvärmestrategin – vägen till ny kraftvärme och negativa utsläpp?, 12.30-13.15, E.ON mfl

Kan offentlig upphandling driva på utvecklingen mot mer cirkulära produkter och affärsmodeller? 13.00-13.45, HBV

Hur kan samarbete bromsa den nya svenska energifattigdomen?, 13.00-14.00, PwC

Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan, 13.00-14.30, SLU

Vad behöver fastighetsbolagen för att komma vidare med återbruk? 13.30-13.50, Business Arena

Grön innovation med molnet – vad kan vi göra här och nu?, 14.00-14.45, Aktuell Hållbarhet, Amazon Web Services

Är olika stadstyper olika hållbara?, 14.00-14.45, Stiftelsen Byggekologi

Se klimatmöjligheterna i stadsutvecklingen, 14.00-14.45, Västsvenska Handelskammaren

Klimatkompensation – greenwashing eller en viktig insats?, 14.30-15.30, PwC

Skog och samhälle mot 2050 15.00-16.00, SLU, IUFRO World Congress 2024

Mat för hälsa och klimat – träffar de nya nordiska näringsrekommendationerna rätt?, 15.00-15.45, Nordiska ministerrådet

Klimatomställningen – hur ser regeringens plan ut de kommande åren? 15.30-15.55, Dagens industri, Aktuell Hållbarhet

Spåra till gröna städer 16.20-17.00, Region Jönköpings län, Mötesplats Jönköpings län

Torsdag 29 juni

Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu. 08.00-09.30, Gröna Mobilister

Försvaret och fossilfri el – hur utvecklar vi båda i samklang?, 08.00-08.45, Ørsted, Arena Energi

Vad behöver företagen från politiken för att säkra konkurrenskraften?, 09.00-09.45, Hagainitiativet

Vägen till 2045 – hur är infrastruktur en möjliggörare för den gröna omställningen?, 09.00-09.30, Dagens Samhälle

Nu blir elbilen en del av elsystemet – Vehicle to grid i verkligheten 10.00-11.00, Volkswagen

Energi, infrastruktur, näringsliv och platsutveckling – Västerbotten, en föregångare i omställningen 10.00-12.00, Region Västerbotten

Hur kan politiken bättre stimulera ett klimatneutralt byggande?, 10.15-11.00, Sustainable Innovation

Företagen vässar sin hållbarhetsstyrning – men vad händer i kommunerna?, 10.30-11.30, PwC

Energiåtervinning av avfall – klimatbov eller hjälte?, 10.30-11.15, Stockholm Exergi, mfl

Hur lyckas man med uppskalningen av pilotprojekt för hållbart samhällsbyggande?, 12.45-13.30, Stockholm stad, Göteborg stad, Malmö stad,mfl

Hur maxar vi nyttan av stora infrastruktursatsningar? 13.00-14.30, East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun

Hur vill riksdagspartierna lösa kriserna för klimat och natur? 13.15-14.30 Naturskyddsföreningen

Öresundsmetron – nu finns möjlighet för Europas första internationella tunnelbana 14.00-14.45, Dagens Samhälle, Malmö Stad

Vad vill partierna i energipolitiken? 15.00-17.00, Energispektrum, Arena Energi

Hur samverkar Sveriges klimatinitiativ och klimatkontrakt för att nå klimatmålen?, 16.30-17.15, Sustainable Innovation

Svensk politik för global klimaträttvisa – hur skulle den se ut? 17.00-17.45, Oxfam mfl

Fredag 30 juni

Citylogistik – en ödesfråga för framtidens hållbara stadskärnor. 08.45-09.30, Sustainable Innovation

Att veta men inte göra – varför fixar vi inte klimatet och andra problem när vi har kunskapen? 10.00-10.45, Studieförbundet Bilda

När och på vilket sätt möjliggör havsbaserad vindkraft en lösning på våra energiutmaningar? 10.00-10.45, Östersjödagarna, Blått Centrum Gotland, IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland

Vind- och solparker som möjliggörare för ett livskraftigt jordbruk. 10.30-11.15, European Energy, Arena Energi

Klimatkommunerna deltar

Klimatkommunernas ordförande Evelina Fahlesson kommer bland annat att delta i seminarierna Mikromobilitet för makroeffekt – en resurs i utvecklingen av hållbara städer? som ordnas av 2030-sekretariatet, och frukostsamtalet Tillsammans ger vi elbussen ny kraft, som ordnas av Västtrafik 29 juni.

Klimatkommunerna är även med i projektet Tjänsteskjuts – en förstudie som har eventet Kan taxi ersätta kommunala fordon? 30 juni på plats i Almedalen.

Våra partners event (på plats)

2030-sekretariatet har en arena under veckan med flera programpunkter och ett mingel 29 juni kl 17.30. De ger dessutom ut ett ”Almedalsbrev” med uppdateringar från veckan.

Viable Cities ordnar två sessioner 28 juni Hur mobiliserar svenska och europeiska städer för klimatneutrala städer 2030? och Hur integrerar svenska och europeiska städer klimatanpassning och klimatomställning?

Fossilfritt Sverige har en trädgård i Almedalen under veckan med flera under veckan med flera evenemang som Svindyrt och utsläpp som bara ökar – om svenskarnas okunskap om klimatomställningen 29 juni och Maria Wetterstrand och Svante Axelsson – om EU-chocker, politiska klimathittar och bottennapp.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.