Klimatkommunerna svarar på remiss om sänkt reduktionsplikt

Klimatkommunerna har länge efterlyst långsiktiga spelregler för att öka andelen hållbara biodrivmedel. Reduktionsplikten, som sedan införandet blivit en av dessa, har gett verklig och viktig effekt i form av minskade utsläpp från transporter. Därför avvisar vi förslaget om att kraftigt minska reduktionsplikten, som regeringen lägger fram utan riskanalys och utan att presentera andra styrmedel som uppnår motsvarande klimateffekt.

I de flesta av våra medlemskommuner är transporter den största utmaningen i omställningen. Kommunerna lyfter reduktionsplikten som ett viktigt styrmedel som hjälpt dem närma sig mål om minskade utsläpp. Sänkningen innebär att det blir svårt, och kanske omöjligt att nå både lokala och nationella mål inom utsatt tid.

Vi understryker också att en sänkning av reduktionsplikten innebär att Sveriges beroende av importerad fossil bensin och diesel ökar. I det oroliga läge som råder i vår omvärld är det viktigt att vi tvärtom ökar vår självförsörjningsgrad av drivmedel.

Klimatkommunerna är partner i 2030-sekretariatet, som i sitt remissvar lyfter mer ingående synpunkter på förslaget.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.