Två vindkraftverk på ett fält.

Klimatkommunernas remissvar: Värdet av vinden

Svensk elproduktion behöver öka kraftigt de kommande åren och vindkraft är det energislag som snabbast och billigast kan byggas ut. Länge har kommuner efterfrågat ett incitament av något slag för att öka acceptansen för vindkraftsutbyggnad. Det var under den premissen som utredningen Värdet av Vinden beställdes av den förra regeringen.

Klimatkommunerna har svarat på remissen. Vi menar att den i särklass viktigaste pusselbiten saknas: ett ekonomiskt incitament till de kommuner som väljer att säga ja till ny vindkraft. Ett sådant förslag var inte möjligt för utredningen att lämna, utifrån de direktiv som givits från regeringen.

Mot bakgrund av utredningen och den brådskande situationen i världen, Europa och Sverige uppmanar vi regeringen att föreslå ett system med ersättning till kommunerna utan ytterligare utredning, då utredningen trots allt har gjort beräkningsunderlag och tagit fram förslag på ersättningsmodeller.

Vårt remissvar i sin helhet finns att läsa här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.