Tjänsteskjuts – en ny modell för lokala tjänsteresor

Förstudien Tjänsteskjuts har studerat vilka samhällsnyttor som kan skapas om delar av en kommunal tjänstebilsflotta ersätts med en skjutslösning med ortens taxiföretag eller på annat sätt.

Karlstads kommun, Svenska Taxiförbundet och Klimatkommunerna och miljökonsulten Fredrik Holm, har studerat vad det skulle kunna innebära för den kommunala ekonomin, för miljön, trafiken, folkhälsan, arbetsmiljön och den lokala arbetsmarknaden. Konceptet har så stor potential att man bör gå vidare med en pilotstudie där idén också prövas i verkligheten.

Vi sammanfattar granskningen en bedömning av vilken potential en tjänsteskjutslösning har inom dessa teman;

  1. Förbättrad ekonomi för den egna organisationen: tydlig potential
  2. Minskad miljöpåverkan i form av utsläpp och buller: osäker potential
  3. Minskad trafik och minskade parkeringsbehov: tydlig potential
  4. Ökad vardagsmotion och bättre hälsa: tydlig potential
  5. Mer effektiv och mindre stressad arbetsdag: osäker potential
  6. Förstärkt lokal arbetsmarknad och bättre integration: tydlig potential

Inspelning från ett webbinar den 15 september 2023, där projektets resultat presenteras, hittar du här.

Slutrapporten finns att ladda ned på Svenska taxiförbundets webb.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.