Nyhetsbrev oktober

När regeringens utredare, ekonomiprofessor Johan Hassler, i förra veckan presenterade sin rapport var mångas känsla efter pressträffen en av förvirring – vad betydde det han sagt, egentligen?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari inledde pressträffen med att säga ”När den här pressträffen är klar kommer det vara tydligt att klimatmålen är kvar.” och Hassler själv lade till ”Jag kommer föreslå vissa förändringar, som ni kommer se, som jag anser vara förbättringar”. Sedan framkom det att han föreslår att Sveriges klimatmål för transportsektorn (70 % minskning av utsläppen till 2030) ersätts med ett mål specifikt för elektrifiering av transportsektorn.

Klimatkommunerna understryker att det vore ett stort misstag att ta bort transportsektorns klimatmål och ersätta det med ett mål som enbart fokuserar på elektrifiering – att inte följa utvecklingen av utsläppen från sektorn. Forskningen är tydlig med att vi inte bara kan förlita oss på elektrifieringen, utan att vi också måste skapa incitament och möjligheter för andra resmönster. Andelen bilresor behöver minska kraftigt till förmån för cykel, gång och kollektivtrafik.

Och vi är inte ensamma om detta – kritiska röster har höjts från många håll i debattartiklar och upprop den senaste tiden. I ett upprop betonar 214 företag och organisationer att 2030-målet för transportsektorn gynnar såväl klimatet som Sveriges renommé, konkurrenskraft, arbetsmarknad, säkerhet och exportintäkter. Några av Sveriges främsta klimatexperter uppmanar också regeringen att tänka om. Nu behöver regeringen lyssna på den kör av röster som råder dem att inte sänka ambitionerna. I den kommande klimathandlingsplanen vill vi se tidssatta åtgärder som noga beräknas med fokus på 2030-målet och därefter kommande klimatmål. Och i de fall som politiska beslut ger ökade utsläpp behöver det redan nu motsvaras av beslut som ger samma eller större utsläppsminskningar. Det finns inte tid att vänta!

Miljö- och klimatministern sa mot slutet av pressträffen att hon tycker att det är viktigt att Sverige ligger i framkant. Det tycker vi också. Ministern sa också att de kommer att bjuda in företag och organisationer till samtal. Vi tar henne på orden och återkommer till henne med slutsatser om vad förslagen innebär för kommunernas klimatomställning. Det fina med att ha 51 ambitiösa medlemskommuner och -regioner är att vi har gott om exempel på sådant som fungerar bra och sådant som behöver mer stöd uppifrån.

Bästa hälsningar från kansliet,
Maria, Filippa, Erika & Kevin

Läs hela oktobers nyhetsbrev här

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.