En hälsning från Bryssel

Frida Berry Eklund är en av de svenska ambassadörerna för European Climate Pact. Vi fick en hälsning från henne där hon berättar om ett möte i Bryssel häromveckan:

 

Nyligen träffades det så kallade EU Climate Pact Ambassadors-nätverket i Bryssel med anledning av EU:s förberedande möte inför COP28, The European Climate Stocktake. Här togs tempen på hur EU har levererat hittills på Parisavtalet – och diskuterade vad fokus kommer att ligga på i förhandlingarna.

EU:s nytillträdde klimatkomissionär, Wopke Hoekstra, var tydlig: Utsläppen måste nå sin absoluta topp senast 2025. Därför förelås nu att EU:s mål bör vara att minska utsläppen med 90 procent till 2040. Samtidigt kommer de fysiska klimatriskerna att öka i regionen, vilket kräver ett ökat fokus för EU framgent. En fond för ”loss and damage” bör etableras och sjösättas.

Professor Johan Rockström var också på plats. Hans budskap var att COP28 är vår sista chans att hålla 1,5 gradersgränsen – bortom vilken vi riskerar en allt mer obeboelig planet. Men, det är fortfarande möjligt. Insikten måste sjunka in hos policymakers om att vi står inför det största skiftet i mänsklighetens historia.

EU Climate Pact Ambassadors-nätverket var inbjudet att lägga fram förslag på vad EU bör prioritera i förhandlingarna. Vårt budskap: agera i linje med vetenskapen och fasa ut fossila bränslen, etablera en fond för ”loss and damage” samt använd diplomati och utrikespolitiska processer för att öka det internationella samarbetet. Till sist: visa medmänsklighet.

Syftet med EU Climate Pact Ambassadors-nätverket är att vara länken mellan EU-institutionernas arbete med den gröna given och en intresserad allmänhet i våra respektive länder. I Sverige är vi tio personer som ska opinionsbilda där vi kan om EU:s klimatarbete.

Vid pennan,

Frida Berry Eklund, EU Climate Pact Ambassador och medgrundare av Klimatkollen

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.