Masshantering: en överblick för kommuner

Tisdagen den 28 november klockan 13:30-15 arrangerade vi ett webbinarium om masshantering. Tillverkningen och förflyttningen av bygg-, jord- och bergmassor genererar stora transportarbeten, störningar och klimatpåverkan. Dessa kan minskas på ett sätt som gynnar såväl kommuner som samhället.

Detta webbinarium är en del av ett projekt som Klimatkommunerna har tagit del av tillsammans med bland annat Ecoloop och Linköpings Universitet – och vänder sig till dig som jobbar med bygg- och anläggning, infrastruktur, transporter, upphandling och klimat/miljöfrågor.

Om webbinariet: Masshantering – en överblick för kommuner

Webbinariet ger en överblick över vad masshantering innebär och varför det är viktigt – samt besvarar frågorna: Vad är gör en masskoordinatör på en kommun? Hur kan en regional strategi för masshantering se ut?

  • Kristina Lundberg, tekn. dr Ecoloop, ger en aktuell överblick över masshantering. Hur jobbar dagens kommuner med masshantering, och vilka vinster finns med en mer cirkulär hantering av massor?
  • Martin Heljedal, masskoordinator Norrköpings kommun, ger en inblick i hur en kommun kan jobba med masshantering inifrån, och vilka effekter de har sett ön så länge
  • Maria Högqvist, miljöhandläggare Länsstyrelsen Stockholm, berättar om arbetet med att ta fram en regional masshanteringsstrategi för Stockholmsregionen.

Inspelning hittar du här

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.