Välkommen Ockelbo kommun!

Vi välkomnar Ockelbo kommun som medlem i Klimatkommunerna! Ockelbo har bland annat antagit mål om att kommunen ska vara klimatneutral som geografisk plats, att invånarna lever utan att överskrida sin koldioxidbudget, och att alla kan transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt.

Trots sin storlek har kommunen tagit ambitiösa åtgärder, inte minst inom kollektivtrafik och mobilitet. Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo kommun, ger några exempel på vad som är på gång:

– Just nu satsar vi stort på att byta ut all gatubelysning i kommunens regi till LED-belysning. Det handlar om cirka 2750 äldre belysningsarmaturer vars ljuskällor består av natriumlampor med ineffektiv energiförbrukning, som byts ut till LED-armaturer som är betydligt mindre energikrävande. Sedan 1995 har vi haft avgiftsfri kollektivtrafik i Ockelbo och i dagarna skrev vi på ett nytt avtal för ytterligare fem års gratis resande. Samtidigt arbetar vi efter vår gång- och cykelplan och har anlagt nya gång- och cykelbanor så att fler lättare kan promenera eller cykla till jobbet.

Nu gör Ockelbo grannkommunen Sandviken sällskap som medlem i Klimatkommunerna. Vad ser kommunen fram emot med medlemskapet? Magnus Jonsson berättar:

– Genom samarbete och erfarenhetsutbyten hoppas vi kunna bidra och få tips och idéer på hur man kan minska sin klimatpåverkan. Det kan inspirera oss att växla upp vårt arbete inom området. Tillsammans med andra kommuner får vi också en starkare röst utåt så att vi kan påtala kommunernas roll i arbetet med klimatomställningen.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.