Passerande cyklister på ett torg en sommarkväll.

Webbinar om effekter av att Tänka om och OPtimera transportsystemet.

Hur når vi en attraktiv stadskärna, en grönare stad, tryggare skolvägar? Hur får vi trevligare bostadsområden och friskare medarbetare?

Välkomna på ett webbinar om effekterna av att satsa på ett aktivt resande.

Visste du till exempel att:
• gående och cyklister i genomsnitt handlar mer än dubbelt så mycket per vecka som bilister
• varje krona som investeras i satsningar på ökad cykling beräknas ge 9 kronor tillbaka i folkhälsovinster.
• personer som cyklar till jobbet är sjukskrivna mer än en dag mindre om året än personer som inte cyklar till jobbet. Ju oftare och ju längre man cyklar desto färre sjukdagar har man.
• täta och funktionsblandade bebyggelseområden med gångavstånd till kollektivtrafik ökat tillit och kontakt med grannar

Detta och mycket mer kommer vi att prata om på TOP (Tänk om och OPtimera)-webbinariet.

Program:

  •  Vilka effekter kan satsningar på steg 1 och 2-åtgärder få? Maria Ivansson, Klimatkommunerna
  • Från bilist till cyklist på 6 veckor. Metodguide för testcyklistkampanj. Agnes Werner, Helsingborg Stad
  • Hur kan p-tal vid nybyggnation följas upp? Teresa Uggla, Uppsala kommun
  • Rikare grannskap – från p-platser till sociala ytor i bostadsområden, Rasmus Sundberg, Trivector
  • Att göra en Gent – nya tag för attraktiva städer med mindre biltrafik, Tobias Gustavsson Binder, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Process för genomförande och utvärdering av icke-fysiska åtgärder. Johanna Alkan Ohlsson, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet.

Tid: 5 december 14-15. Eftersnack för de som vill: 15-15.30

Under 2023 har Klimatkommunerna fått stöd från Trafikverket för att kartlägga kommuners arbete med steg 1- och 2-åtgärder. Vi har fokuserat på vilka effekter olika kombinationer av åtgärder får, hur de har utvärderats och vilket underlag som kommuner behöver för att kunna genomföra flera icke-fysiska åtgärder. Den 5 december presenterar vi resultatet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.