Välkommen, Höörs kommun!

Klimatkommunerna fortsätter att växa. Den senaste (52:a) medlemmen är Höörs kommun i Skåne. Kommunekolog Åsa Abrahamsson berättar:

– Ett medlemskap i Klimatkommunerna ger oss goda möjligheter att öka takten i klimatarbetet genom att ta del av andra kommuners arbete och goda exempel. Höör är en liten kommun med begränsade resurser och det blir därför mycket viktigt att kunna prioritera och göra rätt insatser från början. I det sammanhanget blir nätverket med föreningens medlemmar en stor tillgång.

Klimatkommunernas kärnfokus är att synliggöra, konkretisera och underlätta den lokala omställningen till fossilfrihet, klimatneutralitet och i förlängningen klimatpositivitet. Detta gör vi genom att utmana och inspirera Sveriges kommuner och regioner, och genom våra aktiviteter, stärka och coacha dem i deras arbete.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.