Synpunkter på inriktningsunderlaget

Klimatkommunerna har lämnat remissyttrande på Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen, perioden 2026–2037.

Sammanfattningsvis lyfter vi:

  • Det behövs en bättre samverkan mellan kommuner, regioner och statlig nivå med en enhetlig styrning.
  • Det behövs tydligare styrning mot de transportpolitiska målen och ett helhetsperspektiv på utvecklingen av transportsystemet.
  • Slopa prognosplaneringen för att i stället styra mot minskade utsläpp.
  • Kommuner lyckas styra mot en förändrad färdmedelsfördelning och minskad bilism för att minska utsläppen, men för att nå full effekt behöver staten stötta upp med åtgärder i samma riktning.
  • Det finns ett folkligt stöd för att staten ska styra mot ett mer hållbart transportsystem.
  • Vi föreslår ett stöd till kommuner likt de norska byväxtavtalen som inkluderar ökat stöd för steg 1- och 2-åtgärder med öronmärkta medel i nationella planen.
  • Det är bra med underhåll – men satsningar på utbyggnad av järnväg och cykelinfrastruktur behövs också.
  • Klimatkommunerna föreslår att Trafikverket grundar sin planering i kommuners och regioners planering istället för att som idag enbart utgå ifrån ett teoretiskt perspektiv. Samverkan i processen behövs för att stärka arbetet med att skapa ett robust transportsystem utifrån de transportpolitiska målen.
     

Hela yttrandet finns att läsa här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.