Remissvar: Livsmedelsberedskap för en ny tid

Vi har svarat på betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid. 

Våra synpunkter i korthet: 

  • Livsmedelsberedskapen får inte bli en ensam gren, utan bör integreras i det övergripande arbetet med att ställa om Sveriges livsmedelssystem och nå satta klimatmål.
  • Småskalig odling och stadsodling spelar en viktig roll i omställningen och beredskap, ett perspektiv som saknas i utredningen.
  • Baljväxters potential som klimat- och beredskapssmart livsmedel bör beaktas.
  • Nationell nivå bör stödja kommuner i arbetet med en hållbar livsmedelsberedskap och i dialogen med lokala jordbrukare.

Läs hela vårt remissvar här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.