Pressmeddelande 2019-12-18

Forshaga kommun går med i Klimatkommunerna

Klimatkommunerna fortsätter att växa. Den senaste medlemmen är Forshaga kommun i Värmland, som har höga miljö- och klimatambitioner. Till exempel har kommunen satt som mål att bli klimatneutral till 2030, och har jobbat tätt tillsammans med klimatkommunen Karlstad i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Idag består Klimatkommunerna av 36 kommuner och en region, från Skellefteå i norr till Vellinge i söder. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att man har ett levande och långtgående klimatarbete.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som arbetar med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet, genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna sprider erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om det rådande klimatläget och politiken som påverkar det. Vi startade som ett nätverk 2003, och blev i november 2008 en förening.

Vill du veta mer om Forshaga kommuns klimatarbete?
Kontakta: Klimatstrateg Jonas Höglund
Telefon: 054-17 20 00
E-post: Jonas.hoglund@forshaga.se

Vill du veta mer om Klimatkommunerna?
Kontakta: Maria Ivansson
Telefon: 046-359 64 47
E-post: kansliet@klimatkommunerna.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.