Klimatkommunernas remissvar

 

Att främja gröna obligationer
Klimatkommunernas yttrande (2018)

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Klimatkommunernas yttrande (2018)

 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Klimatkommunernas remissvar (2017)

Klimatkommunernas input till regeringens godsstrategi (2017)

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
Klimatkommunernas remissvar

Miljözoner för lätta fordon
Klimatkommunernas remissvar (2017)

Förslag till strategi för ökad användning av solel 
Klimatkommunernas remissvar (2017)

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige 
Klimatkommunernas remissvar (2016)

Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33)
Klimatkommunernas remissvar (2016)

Strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 
Klimatkommunernas skriftliga bidrag (2016)

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 
Klimatkommunernas remissvar 
(2016) 

Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen
Klimatkommunernas remissvar  (2015)

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader
Klimatkommunernas remissvar (2015)

Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016
Klimatkommunernas remissvar (2015)

Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering
Klimatkommunernas remissvar (2015)

Näringsdepartementets utredning ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84)
Klimatkommunernas remissvar 

Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB)
Klimatkommunernas och Sveriges Ekokommuners remissvar

Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i Sverige (2013)
Klimatkommunernas remissvar

Byggkravsutredningen (2013)
Klimatkommunernas remissvar

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 (2013)
Klimatkommunernas remissvar 

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (2011)
Klimatkommunernas remissvar 

Energieffektiviseringsutredningen (2010)
Klimatkommunernas remissvar 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-01-11