Brist på klimatdata försvårar kommunernas klimatarbete – här är våra förslag

Debattartikel publicerad i Aktuell Hållbarhet 19 jan 2023

För finansiell statistik hade det aldrig varit acceptabelt med en eftersläpning på mellan 1 och 2 år. Det skriver Klimatkommunerna som nu stämmer in i kraven på förbättrad klimatstatistik. Förutom den problematiska eftersläpningen beräknas klimatpåverkan från el på olika sätt samtidigt som det saknas data över både utsläpp från energianvändning och konsumtion. Klimatkommunerna uppmanar nu regeringen och dess myndigheter att göra en ordentlig satsning för att se till att kommunerna via dataportal.se får tillgång till tillförlitlig, aktuell och ”heltäckande” energi- och klimatstatistik att använda i sitt omställningsarbete.

Det finns ett klimatpolitiskt ramverk vars syfte är att lyfta klimatomställningen till samma nivå som den finansiella politiken. Då behöver också klimatstatistiken få ett lyft. I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 17 januari lyfter skribenter från Klimatbyrån, Climateview, Klimatklubben, med flera att det behövs snabbare, uppdaterad och mer lättillgängliga klimatdata för att vi ska lyckas med klimatomställningen. Vi håller med!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.