Var med i vårt citatgalleri!

Utan kommunerna lyckas inte Sveriges klimatomställning – och utan modiga kommunpolitiker med visioner och driv lyckas inte kommunerna. Vi bygger nu ett onlinegalleri för att samla och visa upp lokala ledare i olika kommuner och i olika partier som drivs av viljan att skapa en bra nutid och framtid för alla de som bor och verkar i kommunen. När vi har lyckats med att få vardagen att gå ihop samtidigt som vårt klimatavtryck är inom planetens gränser – då har vi nått dit vi vill!

Varför gör vi citatgalleriet?

Vi ser att kommunpolitiker har nyckelroller som ledare i omställningen, och vill synliggöra dessa personer. Vi vill visa att det är många som vill ha en skarpare klimatpolitik. Därför är det extra viktigt att visa upp förebilder från olika partier/styren.

Vi hoppas att du vill vara med!

Vi håller nu på att bygga citatgalleriet, som består av bilder som den här nedanför med Aphram Melki, kommunalråd i Järfälla kommun. Vill du vara med? Det hoppas vi! Skicka ett mail till kansliet@klimatkommunerna.se med:

 • en bild på dig i ok upplösning
 • ett citat på ca 70 ord som innehåller både en personlig reflektion och något konkret/exempelartat (se gärna förslag nedanför bilden för inspiration). Var konkret och skriv så att vem som helst förstår, tala från hjärtat. Koppla an till era kommuninvånares liv/vardag.
 • Märk mailet ”citatgalleri”.
 • Om du har möjlighet får du gärna skicka med en kort film där du säger ditt citat nånstans i kommunen (men inget måste)

Exempel på saker du gärna får ta med i ditt citat:

 • Personligt:
  • Personliga drivkrafter för att agera i klimatomställningen (barn, barnbarn, annat?)
  • Hur du drivs av att de som bor i din kommun ska få en bättre/roligare/smidigare vardag – och ge exempel på saker ni gör som leder dit
  • Hur du ser på din roll som ledare för kommunen och de som kommunen behöver samarbeta med för att lyckas
  • Något som är speciellt för din kommun, och hur ni jobbar med detta i omställningen
  • Vilka förväntningar kommuninvånare har på dig när det handlar om klimatfrågan och ledarskap
 • Konkret/exempel:
  • Hur ni samarbetar med företag i omställningen, och någon konkret nytta ni ser av detta
  • Hur du och dina politikerkollegor har mött en utmanande situation med mod och handlingskraft och resultatet blivit bra
  • Hur ni jobbar för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt
  • Vilka positiva effekter ni ser när ni minskar utsläpp från transporter tex renare luft, bättre hälsa, sparade pengar, attraherar näringsliv och folk som vill bo i kommunen, etc
  • Klimatsatsningar där initiativet kommit från näringslivet eller invånare (t.ex. cirkulär galleria eller annat)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.