Citatkampanj för politiker i Klimatkommunerna

Under våren kommer Klimatkommunerna att bygga ett online-galleri med citat från kommunpolitiker, där det samlade budskapet är:

Vi är lokala ledare i olika partier som alla drivs av viljan att skapa en bra nutid och framtid för de som bor och verkar i kommunen. När vi har lyckats med att få vardagen att gå ihop samtidigt som vårt klimatavtryck är inom planetens gränser – då har vi nått dit vi vill.

På den här sidan kan du läsa mer om kampanjen och hur du gör för att vara med i galleriet.

 

Om citatkampanjen – beskrivning av galleriet

Vi kommuner upphandlar varor och tjänster för hundratals miljarder om året (fordon, drivmedel, livsmedel, entreprenader m.m.). Vi fattar avgörande beslut genom vår samhällsplanering, bygger byggnader och infrastruktur.

Vi har också daglig kontakt med våra kommuninvånare, genom skolor och förskolor och vår roll som stora arbetsgivare. Vi samarbetar med det lokala näringslivet och civilsamhället.

Utan kommunerna lyckas inte Sveriges klimatomställning – och utan modiga kommunpolitiker med visioner och driv lyckas inte kommunerna. I det här galleriet samlar vi röster från lokala ledare i olika partier som drivs av viljan att skapa en bra nutid och framtid för alla de som bor och verkar i kommunen. När vi har lyckats med att få vardagen att gå ihop samtidigt som vårt klimatavtryck är inom planetens gränser – då har vi nått dit vi vill!

Vill du vara med i Klimatkommunernas galleri? Gör så här!

Skicka en högupplöst bild på dig själv till kansliet@klimatkommunerna.se tillsammans med:

 • Namn
 • Kommun
 • Parti
 • Politiskt uppdrag
 • Citat på max 70 ord med en personlig reflektion och något konkret/exempelartat (se gärna förslag nedan för inspiration). Var konkret och skriv så att vem som helst förstår, tala från hjärtat. Koppla an till kommuninvånarnas liv/vardag.

Exempel på saker du kan skriva om

 • Personligt:
  • Personliga drivkrafter för att agera i klimatomställningen (barn, barnbarn, annat?)
  • Hur du drivs av att de som bor i din kommun ska få en bättre/roligare/smidigare vardag – och ge exempel på saker ni gör som leder dit
  • Hur du ser på din roll som ledare för kommunen och de som kommunen behöver samarbeta med för att lyckas
  • Något som är speciellt för din kommun, och hur ni jobbar med detta i omställningen
  • Vilka förväntningar kommuninvånare har på dig när det handlar om klimatfrågan och ledarskap
 • Konkret/exempel:
  • Hur ni samarbetar med företag i omställningen, och någon konkret nytta ni ser av detta
  • Hur du och dina politikerkollegor har mött en utmanande situation med mod och handlingskraft och resultatet blivit bra
  • Hur ni jobbar för att få fler att gå, cykla och åka kollektivt
  • Vilka positiva effekter ni ser när ni minskar utsläpp från transporter tex renare luft, bättre hälsa, sparade pengar, attraherar näringsliv och folk som vill bo i kommunen, etc
  • Klimatsatsningar där initiativet kommit från näringslivet eller invånare (t.ex. cirkulär galleria eller annat)

Hur vill vi att citaten ska vara?

 • Var konkreta och prata så att ”vem som helst” förstår
 • tala från hjärtat (inget flum!)
 • Koppla an till era kommuninvånares liv/vardag
 • Om du har möjlighet får du gärna skicka med en kort film där du säger ditt citat någonstans i kommunen

Varför gör vi detta?

Vi gör detta för att visa att politiker i olika kommuner tar en roll som ledare i omställningen. Vi gör det inte som en protest mot regeringens klimatarbete, utan som ett stöd för att de ska våga mer. Därför är det extra viktigt att visa upp förebilder från olika partier och styren i kommunerna.

Vi vill visa exempel på vad omställningen handlar om i praktiken (genom att ni i era citat nämner konkreta åtgärder/satsningar)och ingjuta mod och jävlar anamma i fler kommunpolitiker. Att ”ta sig rådighet”, våga testa, gå före men även ”följa efter” och göra det andra testat.

Vi vill visa regeringen att det finns brett stöd för omställning och att kommunerna har förväntningar på regeringen

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.