Uggla som tittar rakt in i kameran.

Hur kan vi stötta kommuninvånarnas klimatengagemang?

För att vi som människor ska kunna leva klimatsmart fullt ut, behöver våra politiker skapa förutsättningar för oss att lyckas. Det behövs rejäla satsningar på en infrastruktur och ett energisystem som gör hållbara transporter och färdmedel möjliga. Vi behöver också få förutsättningar att värma våra bostäder med hållbar förnybar energi. Många kommuner ser idag ett ökande klimatengagemang hos sina invånare, och vill stötta denna god kraft i omställningen. Här samlar vi lite tips som kan vara till hjälp för båda parter.

Som klimatengagerad medborgare finns det olika sätt att engagera sig för en bättre klimatpolitik lokalt, nationellt och internationellt – säkert kan du hitta minst ett sätt som passar dig:

 • du kan vända dig direkt till politiker genom att skriva mail eller ringa
 • du kan engagera dig i en idéell förening som jobbar för en bättre klimatpolitik
 • du kan engagera dig i ett politiskt parti för att vara med och forma/påverka den lokala klimatpolitiken
 • du kan skriva medborgarförslag
 • du kan skriva under upprop och namninsamlingar
 • du kan delta i manifestationer och liknande
 • du kan göra konst
 • du kan spela in film eller radio
 • och mycket mer…

Personer att kontakta i den egna kommunen:

 • KS ordförande och de andra kommunalråden
 • Chefer på företag i kommunen
 • Näringslivschef eller liknande, för att fråga hur kommunen jobbar med att stötta lokala företags klimatarbete

Kontaktuppgifter till politiker på nationell nivå: 

Föreningar och nätverk som jobbar för klimatfrågan: 

Andra att påverka: 

 • Banker
 • Butikskedjor
 • Energibolag
 • Bostadsbolag
 • Bostadsrättsföreningar

Vill du skriva brev till politiker om att de behöver ta ett större ansvar och göra mer för att minska klimatutsläppen? Är det svårt att veta vem du ska skriva till och hur du ska formulera dig? På sidan Signby.me finns inspiration i form av brev, som privatpersoner skickat till olika politiker, bland annat i klimatfrågan. Sidans syfte är att underlätta för personer som vill skriva brev till beslutsfattare och politiker. Där finns en del kampanjer med färdigformulerade texter (som går att ändra) och möjlighet att klicka i olika politiker man vill skicka brevet till. Det går även att skriva ett helt eget brev.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.