Koldioxidbudget

Hej alla!

Visst är det många av er som tagit fram en koldioxidbudget? Vi funderar också på det och det finns en sådan motion från oppositionen. Jag skulle behöva lite argument från er, t ex;

  • vilken nytta ser ni främst med budgeten?
  • driver den på åtgärder?
  • ger den stöd till prioriteringar?
  • ung kostnad att ta fram?
  • eller andra tips/synpunkter/erfarenheter från ert arbete

Stort tack på förhand! //Eva

Eva Larsson
Miljösamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen/Utvecklingsenheten
Mora kommun

Svar från Falköping

Hej Eva!

Falköping har inte tagit fram en egen koldioxidbudget än, men det står i vår klimatstrategi 2021-2030 som är på remiss nu att klimatarbetet ska följas upp med hjälp av en koldioxidbudget, så vi kommer antagligen att göra det. Just nu lutar det mest åt att använda det här verktyget: Skaffa en koldioxidbudget — Klimatsekretariatet

Den största fördelen som har lyfts fram i processen hittills är att koldioxidbudgeten skulle hjälpa oss att göra skillnad på NÄR utsläppen minskar. Tidigare fanns bara målet om Fossilfritt Falköping 2030, men då var det lätt för delar av politiken att säga ”det kommer säkert spännande ny teknik 2026 så vi kan vänta tills dess”. Koldioxidbudgeten visar visuellt att det inte går att tänka så, eftersom utsläppen ackumuleras över tid. För varje år vi väntar med utsläppsminskningar äter vi upp en bit av vår kaka, och om vi fortsätter som nu är hela Falköpings budget slut 2026.

Andra som redan använder en koldioxidbudget kan säkert dela med sig av fler erfarenheter.

Lycka till!

Sara Lehman Svensson

Miljöstrateg

Svar från Värmdö

Värmdö har gjort en klimatanalys som underlag för en budget för att underlätta för både politiker och verksamheter. Analysen gör att vi lättare kan se vår påverkan och vilka åtgärder som ger effekt och hur mycket. Tanken är att varje verksamhet och nämnd ska kunna sätta upp sina åtgärder i en budget och de kan då också se hur de bidrar till att nå målen. Vi har inte en färdig budget än, men både politiker och tjänstemän som sett klimatanalysen har tyckt att  det varit bra att bryta ner och se sin påverkan och kommer snabbt på banan med att börja tänka åtgärder inom sina verksamheter.

Med vänlig hälsning

Christina Wikberger
Miljöstrateg

Svar från Stockholm

Hej,

Det är ett mycket stort värde i att bryta ned mål och indikatorer i en koldioxidbudget, det blir väldigt tydligt för förvaltningar och bolag inom kommunen vad som bör göras.

I Stockholm har vi en koldioxidbudget som vi sjösatte 2020, det finns barnsjukdomar, men i det stora hela så stämmer det överens med indikatorerna i klimathandlingsplanen. (se bilaga)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.