Buss i Malmö

BRT (Bus Rapid Transit)

Bus Rapid Transit är transportsystem med bussar, som är lätta att förstå och använda, har hög synbarhet i stadsmiljön, och stationer snarare än hållplatser. Bussarna körs med hög turtäthet och har en lång trafikperiod under dygnet. De har en mjuk linjeföring och färden mellan hållplatserna är ostörd. Man kan säga att upplevelsen för passagerarna är mer lik en spårvagnsresa än en bussresa. På den här sidan ger vi några exempel på BRT-system i Sverige. För mer info om BRT-system rekommenderar vi sidan BRT i Sverige

Malmö: Enklare, snabbare och skönare med MalmöExpressen

Malmö stad ville skapa ett koncept som kunde ge ett smartare och smidigare sätt att komma fram i staden.  Resultatet blev MalmöExpressen, ett BRT-inspirerat bussystem som sväljer flera resenärer med färre bussar och följer devisen ”Tänk spårvagn – kör buss”. En lösning som erbjuder kunderna en enklare, snabbare om mera komfortabel resa. Läs mer

Järfälla: Huvudstadsregionens första BRT-system

Trafikverket har bidragit med 25 miljoner kronor (50 procent av kostnaden) till BRT-linjen i Barkaby, som invigdes 2020. Barkarbylinjen är ett samarbete mellan Järfälla och Region Stockholm (SL). Bland annat kör bussarna rakt igenom rondeller som övrig trafik kör runt i, för att underlätta bussarnas framkomlighet och resenärernas bekvämlighet. I rusningstrafik går BRT-linjen ungefär var 7:e minut. Bussen har egna körfält i mitten av vägen och förtur i cirkulationsplatser och vid trafiksignaler. Läs mer

Karlstad: Attraktiva hållplatser lockar nya resenärer

Karlstadsstråket, med helt elektrifierade ledbussar, invigdes 2018. Bussarna på stråket är 18,75 meter långa batteridrivna ledbussar och hållplatserna har utformats för att vara attraktiva så att nya bussresenärer väljer att åka med. Exempelvis har man arbetat med nya väderskydd och lagt ner mycket arbete med stråken till och från hållplatserna. Idag fångas ungefär tre fjärdedelar av resorna i Karlstad in i dessa stråk. Läs mer

Helsingborg: Nytänkande präglar bussarnas inredning

Bussarna som trafikerar HelsingborgsExpressen körs till 100 procent på el. Inredningen präglas av nytänkande med ståbord med hållare till kaffekoppen, hyllor för väskor, samtalssoffa och extra tydligt markerade säten för den som har svårt att ta sig fram. HelsingborgsExpressen blev färdig 2019 och den statliga medfinansieringen är ca 50 procent av kostnaderna. Resterande delar bekostades av Helsingborgs stad. Läs mer

Örebro: Nytt BRT-system under utveckling

Örebro kommun bygger ett BRT-system tillsammans med region Örebro län. Projektet, som hade byggstart 2021, finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.