Vad händer med Clean Vehicles Directive?

SKR skickade nedanstående lägesrapport till oss jan 2024.

CVD (2019/1161) ställer krav om andelen rena fordon vid upphandling av Inköp, leasing, hyra och hyrköp av fordon enligt LOU och LUF. Alla upphandlande myndigheter och enheter omfattas. Kraven gäller två referensperioder där krav för lätta respektive tunga fordon ökar mellan perioderna.

Införandet i svensk lagstiftning har varit sen. Sverige har valt att inte använda sig av E-Forms utan på annat sätt samla in och rapportera uppgifterna till EU. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att samla in registreringsnummer för samtliga upphandlade fordon och har börjat titta på ett system för det. Det finns flera utmaningar kopplat till detta tillvägagångssätt. Exempelvis behövs information om vilket drivmedel fordonet är tankat med, vilket registreringsnumret inte ger svar på. Ett annat problem är när transporter upphandlas som tjänst och inte som fordon, då är det inte lika lätt att hitta registreringsnumren.

SKR har uppvaktat Transportstyrelsen och haft ett möte där även BioDriv Öst och Svensk kollektivtrafik bjöds in, för att lyfta att det är viktigt att rapporteringen inte medför stora administrativa bördor och att den görs på ett sätt så att den kan underlätta/vara till nytta för kommuner och regioners egna uppföljningar. Det är också viktigt att det inte dröjer ytterligare innan information kan gå ut om hur inrapportering ska gå till och vad som omfattas. SKR har fortsatta möten planerade med Transportstyrelsen och de andra kallade organisationerna i frågan.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.