Om att exkludera bolag med stora fossila reserver

Det räcker inte att enbart exkludera producenter och distributörer av fossila bränslen. Energi- och oljebolag besitter stora tillgångar som oljereserver, gas och kol. En sviktande efterfrågan på fossila råvaror innebär, i kombination med skärpt miljölagstiftning, att dessa bolag värderas på en tillgångsmassa som inte kommer att realiseras. Bolagen är alltså felvärderade. Det finns databaser som sammanställer bolags fossila reserver, så att man utifrån en vald gräns kan exkludera de med större reserver, och minska risken i portföljen.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.