Om att exkludera bolag med stora utsläpp av växthusgaser

Jordens medeltemperatur ökar för att vi släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären. Vi behöver se till att inte investera i de bolag som står för de största utsläppen av växthusgaser. Det finns idag databaser som sammanställer bolags koldioxidutsläpp, men utmaningen är att vi inte har tillförlitlig data för klimatpåverkan av produkternas hela livscykler. I dag mäts de direkta utsläppen ifrån företagens produktion (det som kallas Scope 1) trovärdigt, men det visar inte hela bilden. De indirekta utsläppen ifrån produktionen och de indirekta utsläpp som sker genom bolagets hela värdekedja behöver också inkluderas i våra överväganden. För detta finns det än så länge begränsat med data, men tillgängligheten på data blir bättre och bättre och metoden allt mer tillförlitlig.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.