Om att exkludera producenter och distributörer av fossila bränslen

De första bolagen att påverkas av krav på fossilfria kapitalplaceringar, är producenterna av kol, olja och gas. Därefter påverkas distributörerna av dessa bränslen. Idag är det enkelt att ställa krav på fossilfria kapitalplaceringar – det går bra att kvantifiera, mäta och följa upp kraven.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.