Om att välja in omställningsbolag

Vi är helt beroende av energi i olika former och det är inte enbart nystartade bolag som kommer att genomföra övergången till alternativa energikällor. Om vi enbart rakt av exkluderar alla bolag med omsättning ifrån fossila bränslen, fångar vi inte upp de bolag som är med och bidrager till förändringen, så kallade transitionsbolag. Det är främst bolag i Utilitiessektorn (energibolag m.fl.) som klassificeras som transitionsbolag. Att ’lätta på’ de fossila exkluderingskraven för den här typen av bolag är i ett tidigt skede och det finns i dagsläget inte så många fonder som arbetar på detta sätt.

En del fonder som benämner sig ’impact’-fonder försöker delvis fånga upp transitionsbolag, exempelvis energibolag, som ställer om sin verksamhet till att bli allt mer fri från fossila bränslen. Den största risken med att ha kapital i sådana fonder är troligtvis ”reputational risk”. Alltså, enkelt förklarat, att kapitalägare tydligt inte velat förknippas med fossila bränslen över huvud taget, och därför kan det innebära en viss otydlighet om bolag som har en viss exponering mot fossila bränslen, ingår i portföljen. Detta är delvis drivet av den interna organisationen men även en granskande media. Att kalla sin kapitalförvaltning fossilfri och samtidigt investera i bolag med betydande omsättning ifrån fossila bränslen kan ifrågasättas av intressenter.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.