Pressmeddelande 2020-03-31

Tyresö kommun går med i Klimatkommunerna

Klimatkommunerna fortsätter att växa. Den senaste medlemmen är Tyresö kommun, som har arbetat med en klimat- och energistrategi sedan 2010. I år sätter kommunen igång arbetet med en plan för när och hur Tyresö ska bli klimatneutralt. Hållbarhetsstrateg Felix Ockborn berättar:

– Precis som andra kommuner har vi stora utmaningar framför oss, inte minst när det gäller att ställa om till fossilfria transporter och hållbar konsumtion. Därför kommer Tyresös nya klimatplan ha fokus på hur ALLA som bor, lever och verkar inom kommunen ska bidra till minskade utsläpp.

I kommunens nya trafikstrategi finns exempelvis ett mål att minska bilresandet i kommunen, något som verksamhetsledarna på Klimatkommunerna tror att Tyresö kan få hjälp med från andra medlemmar i Klimatkommunerna:

– Våra medlemmar använder nätverket som en katalysator både för sitt eget och andra kommuners klimatarbete. Genom att dela erfarenheter och agera bollplank åt varandra får de omställningen att gå snabbare. Kommuner som har testat nya sätt att jobba för ett mer transporteffektivt samhälle är måna om att dela med sig av vad som fungerat bra och vilka hinder man stött på, eftersom de vet vilken enorm utmaning transportsektorns klimatutsläpp innebär.

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Idag består Klimatkommunerna av 37 kommuner och en region, från Skellefteå i norr till Vellinge i söder. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att man har ett levande och långtgående klimatarbete.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som arbetar med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet, genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna sprider erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om det rådande klimatläget och politiken som påverkar det. Vi startade som ett nätverk 2003, och blev i november 2008 en förening.

Vill du veta mer om Tyresö kommuns klimatarbete?

Kontakta: Hållbarhetsstrateg Felix Ockborn
Telefon: 08-578 296 69
E-post: felix.ockborn@tyreso.se

Vill du veta mer om Klimatkommunerna?

Kontakta: Filippa Borgström
Telefon: 046-359 93 28
E-post: kansliet@klimatkommunerna.se
www.klimatkommunerna.se

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.