Bin på grönt trä.

Regionledda klimatsamarbeten
för kommuner

Regioner kan ta en ledande eller samordnande roll för kommunerna i deras region. Här visar vi några exempel.

Kommunerna i Västra Götaland genomför klimatlöften

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Under 2022 har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som beräknas minska utsläppen med drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Kommunstyrelsen i respektive kommun har tagit beslut om vilka av de 20 klimatlöftena som ska genomföras.

Uppföljningen visar att av de 426 klimatlöften som kommunerna antog så har ca 90 procent genomförts eller påbörjats. Totalt har 219 löften realiserats vilket ger beräknade utsläppsminskningar på drygt 44 700 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Detta motsvarar ungefär 19 000 thailandsresor med flyg, 17 900 villors elanvändning under ett år, eller 7 100 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil. För 2021 beräknades en minskning från genomförda löften på 31 100 ton CO2e. Läs mer

Örebro läns energi- och klimatråd

År 2021 startade länsstyrelsen och regionen tillsammans Örebro läns energi- och klimatråd. Rådets syfte är att tillsammans med näringsliv, kommuner och myndigheter öka takten i klimatomställning. Det är ett forum för vidare arbete med målen i energi- och klimatprogrammet och ska öka länets förutsättningar för fossilfri konkurrenskraft. Rådet är en tvärsektoriell plattform för kunskapsutbyte och erfarenheter mellan aktörer från olika branscher. Läs mer

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati. Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.