Nyheter och rön

Här presenterar vi det senaste om kolsänkor.

Biokol gör jorden mindre giftig (Pressmeddelande, NSR, november 2020)

Biokol kan sanera lätt förorenade jordar och kraftigt minska spridningen av polycykliska aromatiska kolväten. Det innebär bättre förutsättningar för växtlighet och nya möjligheter för användning av mark i städer. Det visar ett forskningsprojekt som undersökt biokol som saneringsmetod och förutsättningarna för produktion av biokol från organiskt avfall.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.