Klimatkunskap för lokala ledare

Här hittar du vårt fortbildningsmaterial för förtroendevalda i Sveriges kommuner. Materialet är utvecklat av Klimatkommunerna med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner.

Lycka till!

/Klimatkommunerna

Så använder ni materialet

Klimatkunskap för lokala ledare ger grundläggande kunskap om vad klimatomställningen innebär och konkreta tips på åtgärder och arbetsmetoder. Fortbildningen består av två självstudiematerial som du går igenom i lugn och ro vid din dator. Till varje del finns en sammanfattning och samtalsfrågor som du och dina politikerkollegor går igenom tillsammans. Exakt hur ni vill göra bestämmer ni själva utifrån vad som passar er bäst. Några idéer:

  • Samtala i partigrupper innan ni tar samtal i partiöverskridande grupp, om det känns bäst
  • Kör självstudiedelen i grupp också – med exempelvis miljö/klimatstrategen som utbildare
  • Anpassa materialet till er kommun genom att lägga in delar om hur er kommun påverkas, specifika förutsättningar eller utmaningar ni har, osv
  • Inspireras av Karlstads kommuns obligatoriska utbildning av förtroendevalda och medarbetare – en satsning som startade med en motion om att höja kunskapen. Här hittar du motionen och här hittar du beskrivningen av Karlstads satsning
  • Anlita Klimatkommunernas kansli för att hålla en workshop specifikt för er kommun.
  • Vi vill gärna ha fler exempel från er att lyfta här!

OBS! Ladda ner pdf:erna till din dator för att det ska fungera smidigt med länkar!

DEL 1

Här hittar du självstudiematerialet i del 1
(Tidsåtgången är drygt en timme, exklusive fördjupningsavsnitt)

Fördjupningsavsnitt 1: Internationella klimatmål

Fördjupningsavsnitt 2: Hur minskar vi utsläppen från transporter?

Här hittar ni sammanfattning och samtalsfrågor till del 1
(gå igenom den här delen i grupp)

DEL 2

Här hittar du självstudiematerialet i del 2
(Tidsåtgången är drygt en timme, exklusive fördjupningsavsnitt)

Fördjupningsavsnitt 3: Vad betyder orden?

Här hittar ni sammanfattning och samtalsfrågor till del 2
(gå igenom den här delen i grupp)

Vem får använda materialet?

Kommuner och regioner får använda materialet för utbildning av förtroendevalda och medarbetare, även då detta sker i samarbete med civilsamhälle/studieförbund. Kommuner och regioner får även plocka delar av materialet för att inkludera i egna presentationer, förutsatt att källa anges (Klimatkunskap för lokala ledare, Klimatkommunerna). Materialet får inte användas (varken som helhet eller delar av det) för kommersiella syften.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.