Remissvar transporter

Remissvar

Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten
Klimatkommunernas remissvar (februari 2022)

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Klimatkommunernas remissvar (januari 2022)

Förslag på ändring av EU-förordning om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon
Klimatkommunernas svar på regeringens remiss (september 2021)

SOU Stärkt planering för en hållbar utveckling
Klimatkommunernas remissvar Stärkt planering för en hållbar utveckling(september 2021)

Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Klimatkommunernas svar på promemorian om genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (juni 2021)

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (maj 2021)

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
Klimatkommunernas yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (Boverkets rapport 2020:18)
Klimatkommunernas svar på rapporten Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur (januari 2021)

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (oktober 2020)

Mer biogas! För ett hållbart samhälle (SOU 2019:63)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Mer biogas! För ett hållbart samhälle(april 2020)

Skattelättnad för arbetsresor – En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)
Klimatkommunernas svar på betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (2019)

Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Klimatkommunernas yttrande – Ändring av direktiv (2009 33 EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (2018)

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Klimatkommunernas yttrande på Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 (2017)

Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Klimatkommunernas svar på promemoria bonus-malus

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
Klimatkommunernas svar på promemoria reduktionsplikt M201700723R

Miljözoner för lätta fordon
Miljözoner Klimatkommunerna(2017)

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
Klimatkommunernas yttrande över En klimatstrategi(2016)

Ett bonus-malussystem för nya lätta fordon (SOU 2016:33)
Ett bonus-malussystem för nya, lätta fordon – svar från Klimatkommunerna (2016)

Strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 
Klimatkommunernas synpunkter till Strategi för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 160527 (2016)

Näringsdepartementets utredning ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84)
N2014-7434-E Klimatkommunernas remissvar fossilfrihet på väg (2014)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.