16 nov: Upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader

Om evenemanget

Webbinariet arrangerades av Klimatkommunerna och Länsstyrelsen i Skåne, med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner och Europeiska regionalfonden.

Inspelning från webbinariet

Nedan hittar du tidsangivelse för respektive programpunkt.

Program med klickbara tidsangivelser för respektive punkt

00:17 Senaste nytt från Upphandlingsmyndigheten
Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

10:14 Kan det bli lätt att göra rätt? Ny vägledning från BioDriv Öst – och hur påverkar EU direktivet Clean Vehicles-directive upphandlingskraven framöver?
Ulf Troeng, projektledare, BioDriv Öst

22:55 Upphandlingsverktyg. Såhär tänker vi för att underlätta kravställning och uppföljning.
Lotta Hansson, klimatstrateg, Malmö stad

29:22 Presentation av framtagen vägledning för transportköpare
Jan van der Horst, Energi – och klimatkoordinator, Länsstyrelsen Västmanland

36:27 Frågestund
Filippa lyfter frågor som kommit i chatten

1:01:24 Exempel Åtvidaberg: Tuffare krav på transporter i upphandling – en gemensam resa för Östergötlands kommuner
Klara Werner, miljöstrateg + Franz Larsson, upphandlingsstrateg. Åtvidabergs kommun

1:11:36 Exempel Helsingborg: Så här fick vi fossilfria flyttjänster – från marknadsundersökning till uppföljning,
Anna Aguayo Kjellman, Hållbarhetsstrateg på inköpsenheten, Helsingborgs stad

1:21:55 Exempel Lund: Så ställde vi krav på entreprenörer inom el, tele och data och detta visar våra avtalsuppföljningar
Elin Dalaryd, Strateg på serviceförvaltning + Anna Kanschat – affärsutvecklare, Lunds kommun

1:31:34 Exempel Göteborg: Utmaningen att ställa krav på emissionsfria arbetsmaskiner i bygg- och anläggningsentreprenader –  Förslag till avtalsskrivningar och lärdomar hittills
Malin Östblom, Miljöstrateg Trafikkontoret, Göteborg Stad

1:43:19 Exempel Stockholm: Hur fick vi bara ellastbilar i vårt avtal och hur vet vi vad marknaden tål samt hur dyrt det blir.
Per Erik Österlund, projektledare/expert, Miljöförvaltningen, Stockholm stad.

1:55:53 Frågor och diskussion
Moderator Per Erik Österlund, Miljöförvaltningen, Stockholm stad.

Här hittar du programmet som pdf.

Tips på mer material och länkar från föredragshållare

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Mallar, checklistor, utredningar, beslutsunderlag för hur kommuner kan arbeta med utfasning av fossila bränslen.

Upphandlingsmyndigheten: Hållbarhetskriterier för: Fordon, Persontransporter, Godstransporter, Drivmedel

Biodriv Öst: Vägledning för att ställa offensiva miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter, goda exempel och kravformulering att använda sig av hittar du i rapporter på deras hemsida.

Biodriv Öst: Länk till översiktliga broschyr med tex: el- och vätgasfordon på den svenska marknaden 2021, biogasfordon på den svenska marknaden 2021, översiktliga broschyrer om olika förnybara alternativ.

Länsstyrelsen Västmanland: Vägledning för transportköpare med bilaga. Vägledning för transportsäljare.

Malmö Stads: Stödverktyg för Klimatkrav i avtal som innehåller transporter. Checklistor, kravformuleringar, mallar för redovisning och uppföljning

Helsingborg stads: Miljö (AF-Mall Miljö) är framtagen för att underlätta vid formulering och uppföljning av stadens och bolagens miljökrav i entreprenader.

Lunds kommun: Har gjort en grov excelmall för att utvärdera sina upphandlingar utifrån hållbarhet och leverantörers möjlighet. Här finns excelfilen (välj: Arkiv-Ladda ner-Microsoft Excel).

Göteborg stad: Upphandlingskrav för utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Samarbetet som går under benämningen ElectriCity

Frågor & Svar

Vi hann inte med alla frågor under webbinariumet. Om det är någon fråga du inte fick svar på – kontakta respektive föreläsare.

Heini-Marja, Upphandlingsmyndigheten 

 • Innehåller kriterierna krav på eko-körning, däcktryck, vinterdäck etc? 
  • Ja, separat kriteriegrupp som nu uppdateras. Däcktryck är svårt att ställa krav på eftersom det finns. 
 • Kraven på masshantering är väldigt intressanta för oss. En klurig fråga är vem som tjänar pengar på massorna, det påverkar vart de körs. Finns det någon affärsmodell i grunden för transportkraven? 
  • Inte vem som tjänar pengar på dem, men rekommendation att det är beställaren som ska ta ansvar. 
 • Finns det något område som är svårare respektive lättare än andra att formulera krav på när det kommer till upphandling av fossilfria transporter och entreprenader? 
  • Proportionerligt jättesvårt, vi kan bara ge generella vägledningar men inte exakta. Kontakta upphandlingsmyndigheten, vi kan ge riktning. 
 • Frågat mig runt att ställa drivmedelskrav på transporter från EU. fick då till svar att detta strider mot proportionalitetsprincipen, stämmer detta? (hann inte besvaras) 

Ulf, Biodriv öst 

 • Hur är det med biogas i kraven i CVD? 
  • Biogas är med i definitionen av ”rena fordon” för tunga fordon, d.v.s. lastbilar och bussar. Så där går det att uppfylla CVD med hjälp av biogas (och andra rena/höginblandade biodrivmedel samt el/vätgas).
 • Vad menas med ”egen verksamhet”? Om en kommun köper in hemtjänst – är det egen verksamhet? 
  • Om en kommun upphandlar fordon som ska användas inom hemtjänst i egen regi räknas det som fordon till egen verksamhet, ja.
 • Hur många laddhybrider uppfyller kraven i CVD? Dvs kraven fram till 2025? 
  • EU:s definition av ”rena lätta bilar” i CVD fram till 2025 är 50 g CO2/km (från bilen). Det är en mindre andel av alla laddhybrider som finns på marknaden idag som klarar det, men har inte någon exakt koll på hur många. Från 2026 gäller nollutsläpp från bilen för lätta fordon, dvs rena elbilar och bränslecellsbilar.
 • Här ligger de vägledningar som Biogas Öst tagit fram, för den som är intresserad av att titta i dem.

Lotta, Malmö stad 

 • Var hittar man detta verktyg som Lotta Hansson presenterar? Här finns verktyget. 
 • Hur ställer ni krav för att få en bredd (HVO, Biogas, El mfl)? kravställare ni en minsta användning av el eller mer generellt fossilfritt? 
  • Egentligen en fråga till Lisa Pedersen på upphandlingen. Försökt göra så att man kan välja utifrån det specifika avtalet. 

Jan, Länsstyrelsen Västmanland 

 • Är det någon skillnad på intresset hos mindre åkerier som ingår i en större organisation jämfört med mer fristående små åkerier/åkare? 
  • Lättare för de som är med i en central, eller de som har kunder som…

Allmän  

 • Hur vet vi, i mitt fall kommuner, att vi ställer liknande relevanta krav som andra kommuner, så att transportörerna får en dynamisk övergång och underlättas för dem kring investeringar m.m.? 
  • Biodriv Öst försöker få till en samverkan mellan kommuner 
   • Per-Erik: Sveriges åkeriföretag har en färdplan för fossilfrihet 

 Franz & Klara, Åtvidaberg 

 • Hur uppföljs kraven ni ställer? (hann inte besvaras) 

Anna, Helsingborg 

 • Var det stor skillnad på pris på de tre fossilfria anbud som kom in? Om lottning i så fall skulle anses ”oschysst” oaktat att det var angivet så i kravspecen? Tack för konkret presentation. (hann inte besvaras) 
 • Hur har dialogen med drivmedelsleverantörerna sett ut? 
  • Tappade några små på vägen, backade på kraven för att få mer små och få fler anbud. Men svårt, hur långt kan vi gå?   

Elin & Anna, Lunds kommun 

Malin, Göteborgs Stad 

 • Varför har ni valt att utesluta biogas? 
  • Vi har inte valt bort biogas, vi har bara inte haft med dem i det här arbetet för att avgränsa oss. Eldrift har specifika förutsättningar som tex möjlighet till laddning som gör att vi ville fokusera på dem här. Ett miljömål som vi vill kunna bidra till att nå med de här upphandlingskraven är även att förbättra lokal luftkvalitet och buller, och där får vi ju inte samma effekter med biogas som med el. 
 • Elektrifieringen av arbetsplatsen: Effekten viktig, sådana kunskaper försöker vi skaffa oss. Vi är inte framme med en riktlinje. Vi måste se till att det går att ladda. Men kan inte ta något precisbeslut.  
 • Baserat på er erfarenhet, är vi i ett läge där vi (beställare, utförare, tillverkare) behöver bygga kunskap för att utforma krav/strategi eller kan vi sätta upp långsiktiga mål redan nu (utsläppsfritt 2030 eller 2035)? (hann inte besvaras) 

Per Erik, Stockholm 

 • Är de olika posterna i matrisen rankade efter storlek, eller är de utan inbördes ordning i varje ruta? (hann inte besvaras) 

Allmänt/till alla 

 • Till er kommuner, har ni haft specifika styrdokument som berör just hållbarhet i upphandling i ryggen som styr hur ni gör all upphandling eller har ni lutat er mot energi- och klimatplaner? (delvis besvarad i chatten) 
  • I Uppsala lutar vi oss mot hållbarhetspolicy, upphandlingspolicy samt miljö-och klimatprogrammet. Tillsammans ger dem god tyngd i kravställandet om förnybara drivmedel och fossilbränslefria fordon. 
 • Vi får ibland höra att fordonstillverkarna ofta inte ger garanti på fordonet om man använder HVO istället för Diesel och har därför svårt att kravställa HVO. Hur kan man motargumentera detta dvs att HVO alltid kan ersätta diesel?
  • I stort sett alla nyare tunga fordon är godkända för HVO100. För lätta fordon har många tillverkare godkänt sina dieselbilar för HVO100, men inte alla. Det man kan göra då är att se till så att en drivmedelsleverantör utfärdar försäkring/garanti om att bilen inte går sönder om den kör på HVO100. Såna gör bl.a. Energifabriken frågor & svar.
 • Sörmland vatten AB har gjort ombudsupphandling för oss i Katrineholm och flera kommuner i höstas för lastbilstjänster grus, jord & schakttransporter. Följande kravställning ”Samtliga offererande fordon ska köras på 100 % fossilfritt bränsle, exempelvis HVO100, RME100 eller biogas.”. Alltså skallkrav direkt 100% fossilfritt utan trappa. Lika många anbud och bra priser som tidigare upphandlingar, har fungerat bra (HVO100 tankas, alla lastbilar är godkända för det sedan länge). Finns det någon nackdel med denna enkla kravställning? 
  • Skriv med att det ska finnas hållbarhetsbesked från drivmedelsleverantören som säkerhetsställer att det inte skövlas regnskog osv om det finns med palmolja.  
 • Har ni någon uppfattning om hur kostnaden har påverkats i de anbuden ni fått in jämfört med tidigare mer fossilbaserade avtal? (hann inte besvaras) 
 • Fråga till Ulf Troeng – Vilka andra problematiska beståndsdelar finns i HVO idag, utöver palm? Andra oljeväxter? 
  • I den HVO som säljs i Sverige ser jag inga potentiella problem med andra råvaror till HVO utöver palmolja och PFAD. På sid 27-28 i Energimyndighetens rapport Drivmedel 2020 finns en bra sammanställning av vilka råvaror som används för den HVO som säljs i Sverige. Rapporten Drivmedel 2020. 
 • Vi har en problematik högt uppe i Norrbottens inland att tillgången till alternativa drivmedel är låg till obefintlig. har andra fört dialoger med ex företag som tillhandahåller drivmedel för att kunna påverka?
  • Per-Erik: Tillgången är låg på många ställen. Jobba med massbalansprincipen, alla olika drivmedel. Upphandlingen får vara allmän och en annan kund får HVOn kanske. Magnus, Trafikverket: Depåerna avgör. Många aktörer har tjänsten att leverera en tank, men långsiktighet och framförhållning är viktigt. Var ute i god tid och ha långa avtal så blir tillgängligheten bättre.  
 • Ekonomiska argument, lönsamt att övergå till fossilfria transporter?  
  • Om vi ställer ett anbud, och en leverantör tar det antar vi att det är lönsamt för den leverantören. Men om vi inte ställde några krav är det tveksamt om vi fick in fossilfria… men mer miljöprofil bland företag.  
 • Vad är det som behövs på kommunerna för att kunna göra den här typen av upphandlingar i framkant? Tid har nämnts; tid att hinna ha koll på marknaden, ha dialog med aktörer, se andra goda exempel osv. Vad mer? Eller något annat?Jag frågar eftersom vi på Länsstyrelsen i Uppsala har ett uppdrag att framföra till regeringen vad som behövs från dem för att alla Sveriges kommuner och regioner ska kunna vara en del i klimatomställningen. (hann inte besvaras) 
 • Är digitala kvitton alltid kopplade till reg.nr? Och det kanske man bör kravställa att det ska vara. 
  • Företagen själv avgör, kan vara ett namn på en förare.  

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.