Brun ko med tungan i näsborren.

Klimatkommunerna svarar på omstritt förslag om fordon och bränsle

Idag svarar Klimatkommunerna på regeringens förslag om lagändringar för att främja rena och energieffektiva vägtransportfordon. Förslaget, som handlar om hur ett EU-direktiv ska införas i svensk lagstiftning, får skarp kritik från många håll – inte minst för att det riskerar att slå undan benen för biogasen, genom att utesluta biogasdrivna fordon från den nationella miljöbilsdefinitionen. Vi behöver kunna använda biogas som drivmedel om vi ska kunna realisera biogasens samhällsnyttor. Läs remissvaret på Klimatkommunernas hemsida

Många av Sveriges kommuner har fungerat som lokala nav för biogasutveckling och gjort Sverige världsledande inom biogas enligt ”den nordiska biogasmodellen”, som är en metod att uppnå alla dessa samhällsnyttor, genom att:

  1. ta hand om och lösa ett avfallsproblem med till exempel slakteriavfall, matavfall eller gödsel
  2. producera ett förnybart drivmedel med allra bästa klimatprestanda och
  3. producera en förnybar växtnäring som ersätter mineralgödsel och bidra med många goda effekter i växtodling.

Övriga nordiska länder har börjat följa svenska kommuners exempel, och modellen sprider sig snabbt till fler länder i och utanför Europa. I Klimatkommunernas svar presenterar vi tio kommuners arbete med biogas, i hopp om att ge regeringen en tydligare bild av vad som riskerar att gå förlorat. Vi uppmanar den nationella politiken att:

  • fortsätta inkludera biogasdrivna bilar i Sveriges nationella miljöbilsdefinition
  • verka för en skyndsam ändring av nuvarande EU-regelverk, så att klimatnyttan av biogas inkluderas vid beräkning av gasfordons och transporters klimatpåverkan (gäller både EU:s koldioxidnormer för fordon och inom den gröna taxonomin)
  • skyndsamt implementera de förslag som presenteras i Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63)

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.