Klimatkommunerna svarar på remiss om normer för koldioxidutsläpp gällande bilar

Igår svarade Klimatkommunerna på regeringens remiss ”Förslag på ändring av EU-förordning om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon”. Förändringen innebär, som Klimatkommunerna poängterat i tidigare remissvar på ämnet, att biogasens roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle riskerar att gå förlorad.

Förslaget är inte teknikneutralt, trots att det påstås vara det, utan förespråkar el och vätgas. Sett ur ett helhetsperspektiv kan biogas som produceras på restmaterial som gödsel ha bättre klimatprestanda än el. Men eftersom kommission väljer att bara mäta utsläppen från avgasröret bortser man från detta.

Klimatkommunerna och många andra remissinstanser tycker det är beklagligt att biogasen inte får vara med och bidra i omställningen till hållbara transporter. Vi hoppas att frågan ses över i kommande förändring av koldioxidnormerna för tunga fordon, så att klimatnyttan från biogas nyttjas i alla fall där. Det är av största vikt att Sverige tar en proaktiv och aktiv roll i EU-debatten gällande biogasen.

Läs hela Klimatkommunernas remissvar om koldioxidnormer för nya lätta fordon

Kontakt:
Filippa Borgström, verksamhetsledare Klimatkommunerna, tel: 046 – 359 93 28
Lennart Bondeson, ordförande Klimatkommunerna, tel: 070-326 24 08

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.