Webbinarium 26 november: Följ med och titta på kolsänkor i jordbruket!

Den 26 november 2021 höll vi ett webbinarium om kolsänkor i jordbruket. Vi tittade på filmade reportage från två skånska gårdar – Stora Juleboda Gård och Krokstorps Gård, och två filmer där forskarna Maria Ernfors och Thomas Prade kommenterade metoderna. Efter filmerna hade vi ett öppet samtal om kolsänkor i jordbruket, vad som är på gång i EU och nationellt inom området och hur kommuner och andra kan bidra till en positiv utveckling.

I avsnittet Jordbruket och kolet i vår Kunskapsbank hittar du de filmer som visades på webbinariet, och länktips som togs upp. Inspelning från våra tidigare webbinarier finns här: Intro till kolsänkor och exempel från kommuner (januari 2021)och Räkna på kolsänkor (april 2021).

Några kommentarer från frågestunderna och diskussionen:

  • Jordbruksverket håller på att ta fram ett underlag som miljöinspektörer kan använda för dialog med jordbrukare i tillsynen. Per Bodin (Jordbruksverket) nämnde sidan https://greppa.nu/
  • Martin Krokstorp väljer mellangrödor som kan komplettera varandra. Några exempel är bovete, olika sorters klöver, honungsört, blålupin, foderärt, vicker.
  • Thomas Prade nämnde att genom att tex göra biogas av fånggrödan och återföra rötresten kan man återvinna ca 25 kg kväve på hektar och år.
  • En kommentar som kom upp är att jordbruket ser mycket olika ut i olika delar av landet, sett till vad man odlar och hur. I stora delar av landet är det mycket vallodling. Långliggande vall är väldigt bra för kolinlagring, vilket bland annat tas upp i den här studien av Thomas Kätterer.

Länktips

I projektet ”Sänk kolet!”, som finansieras av Formas kommunikationsutlysning, samarbetar Klimatkommunerna med Linnéuniversitetet och Belyazid Consulting. Vi ser ett sug hos kommunerna efter kunskap om kolsänkor, och har tidigare i projektet berört biokol, träbyggande, hur man kan räkna på kolsänkor m.m.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.